Turkvet.Biz
 
Güncel  
GENÇTÜRKVET
    >Düşünenlerin Düşündürdükleri
    >Öğrenci gözüyle
    >Haber/etkinlik/magazin
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Mesleğimiz Hakkında Söylenenler ve Düşündürdükleri !

Bazen insanlar ne kadar nankör olabiliyorlar. Karşılaştıkları bazı istenmeyen olaylar neticesinde yaşadıklarını, orada yaşayan insanlara ya da hizmet aldığı bir meslek grubunun bir veya bir kaçının hatasını tamamıyla meslek grubuna yükleyip, o mesleği yok sayabilmektedirler.

Malümunuz, mesleğimiz hakkında da bu tür yazılardan, konuşmalardan biriyle daha son zamanlarda karşılaştık. Sanırım bu şekilde devam ederse de üzülerek belirtmeliyim ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.

Eleştirel yazılara asla  karşı değilim. Eksiklerimizi, hatalarımızı görmek adına olmamalıyız da!... Çünkü, eleştiriler, içerisinde doğruluk payı olup, göremediğimiz noktalara temas edebilmektedir. Ancak, başına gelen talihsizliklerden dolayı, mesleğime ve veteriner hekim olarak şahsıma kimsenin hakaret etmesine de göz yumamam.

Doğal olarak, veteriner hekimlerin, hayvanların tamamını, oldukça üst düzeyde sevmesi mümkün değildir. Çalışma ve ilgi alanına göre bazı hayvan türleri ile daha fazla iç içe olmakta, bazı hayvan türleri ile karşılaşmayabilmektedir. Ancak, veteriner hekim, şartlar ne şekilde olursa olsun, mesleki profesyonelliğe yakışır şekilde hareket etmelidir.

Hayvan gönenci (refahı) konusunda ise, gerçekten zayıf olduğumuzu, ancak, bunun da sadece veteriner hekimlerle sınırlı olmadığını, toplumun genelini ilgilendiren toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyorum.

Ulusal gazetelerin birinde köşe yazarlığı yapan birisi yazısında şöyle diyor; “istisnalar bana da rastlayın” ve devam ediyor “hasta bir kediye ilaç verin… bekliyorlar ki (veteriner hekimler için söylüyor) hayvan sever getirsin, hastayı  parasını ödesin gitsin.” Bu o kadar basit değil. Veteriner hekimler, kliniklerinde hayvan beslemek zorunda değiller. Bu onların hayvan beslemediği anlamına, onlara değer vermedikleri ya da onlara yardımcı olmadıkları anlamına gelmez!

Evet, veteriner hekimler, kendilerine gelen hastaları parayla muayene ediyorlar, edecekler de. Tek geçim kaynağı ve yaptığı hizmetin bedeli,  hakkı, emeğinin karşılığı.

Peki, hayvanları sevip, onlarla dostluk kurup, onlarla paylaşım içerisine giren bazı sözde hayvan severler, o masum hayvancıkların başı sıkıştığında neden gereken duyarlılığı göstermiyorlar? Veteriner hekimlerden medet umarak, onlarla pazarlık yaparlar. Düşündürücüdür!

Evlerde beslenilen kedi, köpek, kuş ile ilgili de, o hayvancıklar için bakım besleme ve asgari temel ihtiyaçlar gibi gereken şartları hayvan sahipleri sağlayabiliyor mu? Bu soruyu veteriner hekimler de dahil olmak üzere tüm hayvan severlere soruyorum. Toplumumuzda bir takım sıkıntılar var, kişilere ya da meslek gruplarına suçlama yapılarak bir yere varılamaz. Herkes önce kendisine bakmalı ve öncelikle kendisini düzeltmeye çalışmalıdır. Veteriner hekim olarak veya hayvan sahibi olarak…

Veteriner hekim olarak, özeleştiri yapacak olursak; Bir takım hatalar mesleğimiz içerisinde var ve inkar edilemez. Ancak bunlar, tüm meslektaşlara, tüm mesleğe mal edilemez.

Öncelikle bu tür olayların yaşanmaması için, bir takım önlemlerin “ağaç yaş iken eğilir” atasözünden yola çıkarak, okullardaki eğitim-öğretim politikasının içerisine “Mesleki Bilinç” olgusunun gerçek olarak verilmesi, neden ve sonuçlarıyla ifade edilmesiyle sağlanabilir.

Meslek örgütlerimizle bir bütün olarak hareket etmenin, “bir bütün olmanın”, mesleki örgütlenme bilincinin üniversite eğitimi sırasında başlamasının mesleğimiz adına büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum.

10.04.2011

Bora UZUNER
İntörn Veteriner Hekim
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

 

 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved