Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 

Acil Eylem Planı, Veteriner Sertifikasyonu, Bölge Veteriner Hekimlerinin Sorumlulukları

Avrupa Birliği Aday Ülke Veteriner Yetkilileri 11.Çalışma Grubu Toplantısı,4-6 Temmuz 2001, Trakai Castle, Litvanya

Acil Eylem Planı, Sertifikasyon, Yetkilendirilmiş Bölge Veteriner Hekimlerinin görev, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili bilgiler özet olarak sonuç raporunda  aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir.

Acil Eylem Planı

Sonuç

 1.      Acil Eylem Planı hastalık kontrolunda hayati önem taşımaktadır.

2.      Acil Eylem Planının çok açık, anlaşılır ve pratikte uygulanabilir olması önemlidir.

3.      Veterinerlikle ilgili mevzuatın güçlü hale getirilmesi gereklidir.

4.      Dr Stougaard’a mevcut acil eylem planının yeniden gözden geçirilmesindeki çalışmaları için teşekkür edildi. Bu hususta onun yorumları dikkate alınmalıdır.

5.      OIE A listesi hastalıklarda spesifik ihtiyaçlar için ekler ile horizontal elementleri kapsayan acil eylem planının genel olarak mümkün olduğunca detaylı olarak dikkate alınması ve çalışma planı ihtiyaçlarının tekrar gözden geçirilmesi hususu hayvan sağlığı alt grup toplantısında sorgulanacaktır.

6.      Acil Eylem Planlarının tamamlanmasında gerçek uygulamaların çok büyük önemliliği vardır.

7.      Personel eğitiminde AVIS dahil elektronik aletlerin daha fazla kullanılması çok önemlidir.

Veteriner Sertifikası

Sonuç

1.      Doğru (yanlışsız ve eksiksiz) sertifika ticaretteki akış ve üretimdeki güvenlik için çok önemli olup köşe taşı konumundadır.

2.      Veteriner organizasyonları veteriner sertifikasyonunda sertifika üzerinde aşağıdaki bütün bilgileri belirlemek zorundadır;

-Ülke ve/veya bölge,

-sürü/ahır

-hayvanlara ait bireysel bilgiler

-AB’nin birleştirilmiş tüzükleri

3.      Yapılacak işlemler ile ilgili tüzüke girmesi gereken 3 önemli nokta vardır.

a)      Veterinerlik ana faaliyetleri ve uyuşma tablosu,

b)      Aday ülkelerin dillerinde AB’nin kabullenilmesi,

c)      Sertifikaların elde edilebilirliği

4.      Veterinerlik sertifasyonunda tek bir sertifikanın belirlenmesi ile ilgili eğitim. TAIEX tarafından 2001 sonbaharında eğitim kursu düzenlenecektir.

 Bölge Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimleri, Görev, sorumluluk ve eğitim

Sonuç

 1.      Pazartesi ve Salı günü Avrupa Birliğine Aday ülkelerin Veteriner Fakülteleri Dekanları ile öğrencilerin eğitim hususu görüşülmüş ve tartışılmıştır. Hatta mezuniyet sonrası eğitimin önemine değinilerek kontratlı olarak devlette veya özel sektörde çalışması ile ilgili yetkilerinin icra edilmesi hususu belirtilmiştir.

2.      Avrupa Birliği Aday Ülkeleri uygulamada tarihleri tespit etmek ve mevzuata dahil olan stratejilere ulaşmaya sahip olmalıdır.

3.      Ayrıca bütün personelin Avrupa Birliği mevzuatı altındaki çalışmayı zorunlu olarak anlayabilmesi hususunda eğitim stratejisine ihtiyaç vardır. Bu hususa  acil ihtiyaç söz konusudur.

4.      Uzun vadede yeni personel için hastalıklarla ilgili acil eylem planları içeren eğitim programlarının uygun bir sistemle garantiye alınmalıdır.

5.      TAIEX ikili ziyaretler, Merkez Veteriner Servisleri alt grupları, workshoplar ve seminerler ile ilgili eğitimler düzenlemektedir. Bununla birlikte hala eğitim için  daha fazla detaylara ve bilgileri toplamaya ihtiyaç vardır.

6.      Fakülteler için, bütün personeli kapsayan bir eğitim programı koordinasyonunda sorumlu bir personelin belirlenmesi dikkate alınarak Avrupa Birliği Aday Ülkeleri davet edilmiştir.

7.      Eğitimi kim verecektir?

Evvelce bütün Avrupa Birliği Aday Ülkelerine ait resmi görevliler iyi anlaşılır bilgiye sahip oldular. Bununla beraber bu kişilerin  Genel Müdürlükte müzakereler ile işlemlerin hazırlanışı ve yapılması hususunda desteklenmesine ihtiyaç vardır. Eğitim için diğer personele ihtiyaç vardır. TAIEX üye ülkeler ile işbirliği yapılması hususunda destek sağlayabilir.

Şayet TAIEX’in daha fazla bir şeyler yapması istenirse, bütün lojistik hazırlıklar için sorumluluk alıp düzenlemeye ihtiyaç vardır. Eğitim faaliyetleri için birlikte kullanabileceğimiz eğitim imkanlarının tanımlanması tavsiye edilir. Dolayısıyla Merkez Veteriner Organizasyonu eğitim bütçesine ihtiyaç vardı

TürkVet Editör

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved