Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     
 

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu

FVE Stratejik Plan 2006/2010

İçindekiler Tablosu
01 Takdim
02 Yönetici Özeti.
03 Misyon Beyanı
3.1 Anahtar Etkinlikler.
04 Vizyon
4.1 Analiz.         
4.2 Dış Çevre
4.3 İç Güçlülük ve Zayıflıklar
4.4 Vizyon 2010
05 Önümüzdeki yol, özel dikkat alanları 
5.1 Hayvan Sağlığı
5.2 Hayvan Refahı
5.3 Halk Sağlığı
5.4 Veteriner Yasası
5.5 Etik
5.6 Veteriner Hekimlik lisans eğitimi ve ömür boyu öğrenim  
5.7 Avrupalı farklılığı  
06 İletişim  

 

1 Takdim

Kıymetli Okuyucu,

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE) 1975 yılında kuruldu. Bugün, 36 Avrupa ülkesindeki 41 milli veterinerlik örgütü ve her biri mesleğimizdeki anahtar grupları temsil eden 4 enerjik Alt Şubeyi(Pratisyenler(UEVP), Hijyenistler(UEVH), Devlet Memuru Veteriner Hekimler(EASVO) ve Eğitim, Araştırma ve Endüstrideki Veteriner Hekimler(EVERI)) temsil ediyoruz.

FVE başlangıçtan beri milli, Avrupalı ve hatta global kurumları etkileme kabiliyetimizle ilgili yorumlarda bulunan çok sayıda profesyonel yapı tarafından yüksek düzeyde saygı duyulan bir örgüt olmuştur, böylece onlar bizim düşünce ve tekliflerimizi kabul etmektedirler. Bu kritik kurumları etkileme ve ortak etme kabiliyetimiz gelecek yıllarda geliştirme ve derinleştirmeyi amaçladığımız FVE için geleneksel bir rol haline gelmiştir. 

Bu derin rol şimdi elinizde bulunan bu belgede yansıtılmaktadır, çünkü zaman değişirken, bizim temel amacımız değişmemektedir. Görevimiz hala Veteriner Hekimlik mesleğini, onun tüm harikulade farklılığında, tüm Avrupa’da birleştirmek ve bir bütün olarak temsil etmektir. Amacımız hayvan sağlığı ve refahı ile veteriner halk sağlığı konularında toplum tarafından bize tevdi edilen görevleri yerine getirebilmek için uygun şartları oluşturmayı sürdürmektir.

Mesleğimizin özellikle göreceli olarak küçük ve rekabetin ise çok güçlü olduğu düşünülürse, söylemek kolay ancak taşımak zordur.  Üyelerimiz ve diğer paydaşlarımıza göre, dünyadaki son siyasi ve ekonomik değişmeler görevimizi daha güç hale getirmektedir. Bu strateji belgesinin anahtar mesajı bizim olduğumuz yerde duramayacağımızdır. Eğer geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarımızı sürdürmek zorundaysak, bir Federasyon geliştirmemiz gerekir. Ortak hedeflerimiz ve çalışmalarımız için büyük önem taşıyan konuların önceliklerine karar verirken özellikle, hepimiz tek sesle konuşmayı öğrenmeliyiz.  Kurul, gelecekteki ortak başarımızın Veteriner Hekimlik mesleğinin bütün disiplinleri ile milli toplumumuzda ve Avrupa toplumundaki itibar ve pozisyonuna bağlı olduğuna inanmaktadır. Rol ve katkımızın, kamuoyundan Avrupa kurumları, global organizasyonlara, hatta hayvan sahiplerinden Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’nün AB-Komiserinin kendisine kadar herkes tarafından bilinmesini sağlamak zorundayız.  Buna ulaşmak için, işimizin bilimsel ve etik temeli gibi geleneksel olarak güçlü yönlerimizi tutarlı bir iletişim politikası gibi yeni becerilerle pekiştireceğiz. Sadece olmak zorunda değil, ayrıca başarılı görünmek zorundayız.  

Hepsinden önemlisi, hepimiz kendi üstümüze düşen görevi yerine getirerek, tüm bunları beraber yapmak zorundayız. Bu strateji bizim için en iyi çalışacak usullere her birimizin nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmek için Sekreterlik, Kurul ve Üyelere olduğu gibi hepimize bir davettir. Hepimizin bu sıkıntıya nasıl cevap vereceğimizi dört gözle bekliyorum.

Bu strateji belgesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizin irfan ve anlayışınız mesleğimizin hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığı ile ilgili tüm konularda Avrupa karar verme mekanizmalarının merkezinde olmayı sürdürmesini sağlayacaktır. Hepinize teşekkür ederim!

İnsan ve hayvan refahına
Dr Tj. Jorna  
FVE Başkanı

 

02 Yönetici Özeti

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE) 1975 yılında kuruldu. Bugün, 36 Avrupa ülkesindeki 41 milli veterinerlik örgütü ve her biri mesleğimizdeki anahtar grupları temsil eden 4 enerjik Alt Şubeyi(Pratisyenler(UEVP), Hijyenistler(UEVH), Devlet Memuru Veteriner Hekimler(EASVO) ve Eğitim, Araştırma ve Endüstrideki Veteriner Hekimler(EVERI)) temsil ediyoruz. Bu örgütlerle beraber yaklaşık 200.000 Veteriner Hekim adına konuşuyoruz.

Gelecek yıllar için temel hedef ve öncelikler ile ilgili açık bir görüşe ulaşmak için FVE yönetim kurulu 2004 yılı sonbaharında bir FVE strateji ve eylem planı geliştirme işlemi başlattı. Bu çalışma sonucunun strateji belgesinde özellikle altı çizilmiştir.

FVE, misyonunu hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığı yararına birleşik bir Avrupalı Veteriner Hekimlik mesleği olarak görmektedir. FVE, veterinerliğin daha fazla büyüyüp gelişmesine çaba sarf etmeyi ve Veteriner Hekimlerin hayvanlara ve insanlara karşı sorumluluklarını bilimsel ve etik bir şekilde yerine getirmelerini desteklemeyi dilemektedir.

FVE, görevini uygun bir yolla yerine getirmek için, üyeleriyle beraber topluma danışmayı ve toplumu dinlemeyi dilemektedir ve hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı konularında buna ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, kendi profesyonel mesleğimizin görüşünü kaybetmeden yapılmalıdır. Özel Veteriner Hekimler toplumun onlara yüklediği misyon ve görevlerini yerine getirmek için çok iyi donatılmalıdırlar. Pozisyon ve sorumluluğumuzla ilgili şeffaf olmayı diliyoruz.

Federasyon, Veteriner Hekimleri işlerinde desteklemeye ilave olarak, Veteriner Hekimler arasında pratikte, gıda hijyeninde, memur olarak, endüstride, araştırma, eğitim vs.de işbirliğini teşvik etme görevinin bilincindedir.

Hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığının geliştirilmesi ile doğrudan ilgili spesifik veterinerlik konularına ilave olarak, mesleğin niteliklerinin ve sosyo-ekonomik pozisyonunun tanınması gibi Veteriner Hekimlik mesleğinin uygulanmasını etkileyebilecek daha genel alanlara aktif olarak katılıyoruz. Sadece mesleğin halihazırda uygulandığı durumu düşünmüyor, gelecekteki ihtiyaçları da öngörüyor ve sonuç olarak gelecekte Veteriner Hekimlerin eğitimine güçlü bir ilgi duyuyoruz.

Daha detaylı planlar Veteriner Hekimlik mesleğinin temel konularını kapsayan (Bu belgenin 6. bölümü) sonraki değişik bölümlerde tanımlanmıştır. Hedeflerimizin önerilen uygulamasının somut eylemlere dönüştürülmesi spesifik eylem planlarında belirtilmiştir.

03 Misyon Beyanı

Milli düzeyde işimizi etkileyen kararlar alındığı zaman, milli yapılarımız oluşturulmuştur. Karar alma odağı Brüksel’e taşındığında, Avrupalı bir yapı olma isteğimiz oldukça tabii olarak karşılanmıştır. Fakat neden buna karar verildi? Bu bizim tarafımızda basit bir gurur meselesi miydi, yoksa çıkarlarımızı koruma isteği miydi?

FVE’nin kurulmasına neden olan ne gurur, ne de salt çıkar olmuştur.

Bizim Avrupa düzeyinde hayvan sağlığı ve refahı ile halk sağlığı ile ilgili hükümler vermede özgün bir şekilde yer aldığımıza olan gerçek inancımız bu kararı yönlendirmiştir.

Kuruldaki paydaşlarımız tarafından saygı duyulan yetkimiz, hastalarımızı ilk sıraya koyan bir etik kod tarafından desteklenen veterinerliğe temel olan bilim ve kanıtlardan kaynaklanmaktadır.

Bugün, hayvan sağlığı, refahı ve veteriner halk sağlığındaki özgün pozisyonumuzun sadece bize ait olmadığının, beraber çalıştığımız ve hizmet ettiklerimizin de bize tevdi ettiği bir görev olduğunun daha da farkındayız. Önemli konulardaki kararlarımız etiğimiz ve bilimimiz tarafından eşit olarak desteklendiği zaman bunu hak ediyoruz.

Böylece, hepimizin bireysel olarak hayvanlarımıza önem verdiğimiz aynı yolda özgün pozisyonumuzu yitirmemek için aşağıdaki eylemlerde beraberce hareket etme ihtiyacımız bulunmaktadır:

Veteriner Hekimler olarak, bu özgün ve sorumlu pozisyonumuz için işlerimizde “lokal olarak” çaba sarf ediyoruz.  

Milli Üye Örgütler olarak, milli düzeydeki sorumluluklarımızı korumayı amaçlıyoruz.  

Alt Şubeler olarak, mesleğin spesifik bir kısmı için özgün görüşlerimizi paylaşabiliriz.  

Ve FVE olarak, önemli bir ‘Pan Avrupa’ ölçeğinde beraber duruyoruz. 

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu, Avrupa Veteriner Hekimlik mesleğini hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının yararına birleştirmektedir. Tek Meslek, tek Vizyon, tek Ses!

Veteriner Hekimlerin sorumluluklarını(hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığında) yerine getirmelerini destekleme etkinliklerimiz geniş kapsamlıdır ve Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve Veteriner Halk Sağlığı gibi temel veterinerlik alanlarını kapsamaktadır. Sadece mesleğin halihazırdaki uygulanma usulünü yönetmiyor, toplumumuzun gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alıyoruz ve Veteriner Hekimlerin eğitimine güçlü bir ilgi gösteriyoruz.

FVE, tüm veterinerlik konularına ek olarak, Veteriner Hekimlik mesleğinin uygulanmasını etkileyebilecek daha genel alanlara da aktif olarak katılım sağlamaktadır. Toplumda saygı duyulan ve muktedir bir pozisyon sağlamak için mesleğimizin sosyo-ekonomik pozisyonunu yeterli bir duruma getirmek de FVE’nin görevidir.

3.1 Anahtar Etkinlikler

Sorumluluklarımızı aşağıdaki etkinlikler vasıtasıyla yerine getiriyoruz:

1 Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı ile ilgili ortak pozisyonlara ulaşmak için konuların bilim ve etiğini tartışmak üzere Üyelerimizi bir araya getiriyoruz;

2 Geleceği tümüyle hazırlıklı karşılamak üzere mesleğimizi etkileyebilecek konularda forum ve tartışmalar düzenliyoruz;

3 Üyelerimizin uygun buldukları eylemi yerine getirmelerini güçlendirmek için onlara bilgi sağlıyoruz;

4 Kendimize, müşterilerimize ve halka karşı şeffaf olabilmemiz için mesleğimize kılavuz olacak standartlar geliştiriyoruz;

5 Politikacılar, kurumlar ve STK’lar ile lobi faaliyetinde bulunarak düşüncelerimizi anlatıyoruz, böylece bilgilendirilmiş pozisyonlarımızın önemli kararların merkezinde yer almasını sağlıyoruz;

6 Politikacılar- kurumlar, üreticiler, STK’lar, ilaç üreten ve satanlar ve diğer önemli paydaşlarımız arasında ‘onurlu aracı’ olarak hareket ederek onların görüşlerinin hayvanların yararına uzlaşmasını sağlıyoruz;

7 İnsanlığa tam katkısının daha iyi anlaşılması için Veteriner Hekimlik mesleğinin bir Sağlık Mesleği olarak rolünü tanıtıyoruz;

8 Ömür boyu öğrenim dahil lisans öncesi ve lisansüstü eğitimin içeriğine katkıda bulunarak hasta ve müşterilerimizin bilgi ve becerilerimize güvenebilmelerini sağlıyoruz;

9 Üyelerimizin makul bir kalitede hayat sürmeleri için onların menfaatlerini dikkate alıyoruz;

10 Profesyonel politikalarımız, kararlarımız ve eylemlerimizin çevre üzerinde etkileri olabileceğini düşünüyor ve global çevrenin zarar görmemesini sağlamaya çalışıyoruz.   

Vizyon

4.1 Analiz

Üyelik, stratejik gözden geçirme işlemimizin parçası olarak, dış çalışma çevremiz ile içsel güçlülük ve zayıflıklarımızdaki değişimlerle ilgili imalar hakkında düzenlenen anketler ve grup tartışmaları vasıtasıyla ifade edildi.

4.2 Dış Çevre

Belirlediğimiz anahtar konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Bireysel hayvan üretiminin azalan ekonomik değeri ile bireysel hayvanların tedavisindeki azalma ve özellikle kırsal kesimdeki Veteriner Hekimler üzerindeki ekonomik etki,

Yalnızlığı paylaşmak için beslenen hayvanların artan duygusal ve bu nedenle de ekonomik değerinin teferruatlı tedaviler için büyüyen bir talep oluşturması,  

Sürmekte olan küreselleşme, ticaretin serbestleştirilmesi ve bunun mesleğimiz üzerindeki etkileri,

AB’nin önceliği olarak, bir ‘rekabet gündemi’ ortak taahhüdü,

Uluslar arası Standardizasyon,

Üretimden bağımsızlaştırma ve çapraz kontrol kuralları dahil Ortak Tarım Politikası reformu,

‘Yemden çatala’ yaklaşımını kapsayan üretim zincirlerinin daha güçlü entegrasyonu,

Halkın hayvan refahına karşı artan ilgisi,

Üreticiler ilave prosedürlerin kazançları üzerindeki etkisi konusunda endişeleniyorlar.

Toplumun beklentilerindeki değişimleri de dikkate alıyoruz:

Tecrit politikası giderek kaşlarını çatıyor. Bizimki gibi örgütlerden ortak ve ilgili toplumsal problemlerin çözümünde diğerleri ile işbirliği ve ortaklık içinde çalışma bekleniyor.  

Toplum yeni bir politika geliştirilmesinde bilimsel ve teknolojik konulara ilave olarak diğer toplumsal faktörlerin de dikkate alınmasını bekliyor. Bu nedenle etki değerlendirmeleri ve iletişim planları bir konunun tartışılmasında gittikçe daha önemli hale geliyor.

İnternet; tedaviler ve ilaçlar konusunda bilgi erişimine giderek daha fazla imkan sağlıyor.

Tüketici ve kamuoyunun daha fazla halk sağlığı/gıda güvenliği beklentisi.

Gıda güvenliği risklerine karşı artan bir tiksinti.

Liste az bir yenilik içerirken, Veteriner Hekimlik mesleğinin yarının muhtemelen geçmişte olduğunun aynısı olmayacağı açıkça görülüyor. Rolümüz mevcut ve gelecek Veteriner Hekimleri hazırlamayı da içermelidir, böylece onlar bu yeni çevrede başarılı olabilirler.

4.3 İç Güçlülük ve Zayıflıklar

Geleceğe bakarken bazı fevkalade güçlülüklerimiz nedeniyle güvenimiz olabilir:

Anatomiden  zootekniye kadar bilimsel bilgilerimiz,

Birçok hayvan türünün pato-fizyolojisini kavrayışımız,

Mükemmel muayene, teşhis ve hayvan tedavi etme teknik becerilerimiz,

Bir tek hayvan ve onun populasyonunun geri kalan kısmı ile halk sağlığı üzerindeki etkileri arasındaki doğrudan ilişkiyi görme kabiliyetimiz,

Büyük hastalık mihraklarının kontrolünde veterinerlikle ilgili ve veterinerlikle ilgili olmayan yönleri dengeleme kabiliyetimiz.

Toplumun bize önemli görev ve sorumluluklar yükleme vasıtasıyla bilgi ve becerilerimizi tanımasından dolayı gurur duyabiliriz. Fakat her şey mükemmel değildir.

Misyonumuzu yerine getirmeye çalışırken bazı önemli sıkıntılarla karşı karşıyayız:

Geçen on yıllardır mesleğimizin içinden ve dışından insanlar toplumdaki rolümüzün önemini unutmuş görünüyorlar,

Pek çok sebeple hayvan sağlığı ve refahı merkezimizden kıyılara taşındık,

Halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında zaman zaman gerçek görevlerimizden çok kırtasiyecilikle meşgul olduk,

Bazen etiği göz ardı  ederek bilim ve ekonomi üzerine çok fazla odaklandık.

Dış dünyada kontrol edemediğimiz daha çok şey var ve bu alanlarda olabildiğince erken olarak en iyi reaksiyonu vereceğiz. İç işleyişimizi daha fazla kontrol edebiliyoruz. Bu alanda daha fazla proaktif olacağız. Güvendiğimiz birçok güçlü yönlerimiz var ancak, başkalarını da geliştirmek ihtiyacımız olacaktır. Örneğin, işimizi ve/veya kendimizi anlatmakta çok iyi değiliz. Bu kendi karakterimize karşı gelecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak, birçok insan Veteriner Hekimlerin ne yaptığını gerçekten anlamıyor. Elbette onlar bizi onların bireysel hayvanlarını tedavi eden birileri olarak görüyorlar fakat,  ihbarı mecburi hastalıkların büyük mihraklarının önlenmesi ve kontrolünde ve halk sağlığı/gıda güvenliğinde oynadığımız rolle ilgili gerçekten hiçbir şey bilmiyorlar. Eğer halk işimizle ilgili hiçbir şey bilmezse, katkımızın değerini asla tam olarak değerlendirmeyecek ve takdir etmeyecektir.

Devir bu eğilimin tersine geldi ve toplumun ortasındaki bir yere döndü. Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı ile ilgili toplumsal ihtiyaçları kabul etmemiz ve bunu yaparken mesleğimizi toplum tarafından saygı duyulan ve değer verilen aktif bir konuma getirmek zorundayız.

4.4 Vizyon 2010

Yukarıdaki analiz ve sonuca cevap olarak, Federasyon’a 2010 yılı için önerdiğimiz vizyon aşağıdakileri içermektedir:

Tek Sesle Konuşmak

Avrupa’daki her bir ülkede çalışan en az bir aktif Üye örgüte sahip olmak,

Her bir Milli Üye üyeliği artırmak için hedeflerini belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmalıdır.  

Mesajlarımızın iletilmesi

Veteriner Hekimlerin milli ve Avrupa düzeyinde etkilerini azami seviyeye nasıl getirebilecekleri konusunda şeffaf ve birleştirilmiş bir strateji geliştirmek,

Sorunlar üzerindeki pozisyonumuz bilim ve etiğin tek sesi temelinde olacaktır.

Üye Çıkarları

FVE’nin her bir üyesi, FVE’deki yatırımları ile kazanacakları çıkarları kendi üyelerine açıklamaktan mutlu olacaktır.

Bilgiler

Üyeler spesifik ihtiyaç ve durumlarla ilgili bilgilere erişebilecek ve bunları yükleyebileceklerdir.

Üye örgütlerin desteği ile bilgiler Üyelerin kendi dillerinde de mevcut olacaktır.

Ömür boyu Öğrenme

FVE ve Alt Şubeleri ömür boyu öğrenme için sürekli bir sistem geliştirecektir.

FVE ve Alt Şubeleri bir ayrım ve tür yönlü onay sistemi doğrultusunda çalışacaktır.

Katılım

Üyelerin forumlara katılımlarını artırmak,

Katılmak isteyen tüm Üyelerin eşitlik temelinde katılabilmelerini sağlamak.

Stratejik Duruş

FVE, hayvanlarla ilgili konularda farklı/karşı görüş sahibi dış gruplar arasındaki müzakerelere düzenli olarak davet edilecektir.

FVE’ye etik duruş ve bilimimiz için söz hakkı tanınacaktır.

Veteriner Hekimlerin Eğitimi

Nihai başarı düzeyleri için bir minimum standart geliştirmek,

Veteriner Hekimlik eğitiminde izlemenin etkisini incelemek,

■ Gönüllüğe dayalı mevcut okulları ve öğretim üyelerini ziyaret ve değerlendirme sistemini daha güçlü ve saygın bir sisteme dönüştürerek okulların ciddi noksanlıklarından kaynaklanan önemli sonuçlara engel olmak.

Üye Çıkarları

AB ‘rekabet gündemi’ çehresinde ‘yetkilendirilmiş personel’ statüsünü yitirmemek,

Veteriner Hekimlik Mesleğinin bir Sağlık Mesleği olarak tanınmasını sağlamak,

Makul kalitede bir hayat sürebilmeleri için Üyelerimizin çıkarlarını korumak.

05 Önümüzdeki yol, özel dikkat alanları(1)

5.1 Hayvan Sağlığı(2)

Hayvan sağlığı Veteriner Hekimlik mesleğinin çekirdek yetkilerinden biridir. Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü Veteriner Hekimlik mesleği için daha önemli bir mesele ve görevdir. FVE ilgisini Veteriner Hekimleri bu rolün merkezinde bulundurmak ve onların sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için uygun şartları oluşturmak üzerinde toplamayı sürdürecektir.

Önleme hayvan sağlığının korunması ve hastalık kontrolü temelinde olmalıdır. Çok bulaşıcı hastalıkların erken tespiti sonraki bir aşamada oluşabilecek afetleri engelleyebilir ve FVE hayvan sağlık statüsünün izlenmesi ve taranmasının standart veterinerlik politikasının bir parçası olması gerektiğine inanmaktadır.

Artan canlı hayvan sayısının onların hastalık ve diğer stresle ilgili şartlara çok duyarlı hale gelmelerine neden olarak genel sağlık düzeylerini düşürdüğü görünmektedir. Buna hayvanlardan daha düşük maliyetle(besleme, barındırma) daha fazla ürün elde etmeye çalışan yönetim uygulamaları neden olabilir. Genel sağlık iyileştirmesi tüm yönetim uygulamalarının sürü(ler)in hayatiyeti üzerindeki etkileri temelinde değerlendirmeye hedeflenmeli ve çevresel stres faktörleri mümkün olduğunca bertaraf edilmelidir.

(1) Yapılan sıralamaların kasıtlı olmadığına, maddelerin öncelenmesinde kasıt bulunmadığına lütfen dikkat ediniz. İlaçların mevcudiyeti gibi muhtelif başlıklar altında anılan bazı hususların hayvan sağlığı ve refahı için önemi bulunmaktadır. Bunlardan, cümleleri tekrarlamamak için, sadece bir başlık altında söz edilmiştir.

(2) FVE’nin hayvan sağlığı ile ilgili tüm konuların sadece Veteriner Hekimlik mesleğinin sorumluluğu olduğu tavsiyesinde bulunmadığına dikkat edilmelidir. Sağlam bir şebeke oluşturmak için uygun yerlerde diğer ilgili yapılarla işbirliği teşvik edilecek ve desteklenecektir.

FVE’yi büyük çapta ilgilendiren bir nokta da Veteriner Hekimlerin özellikle kırsal alanlarda çiftlik hayvanı pratiklerinin olmamasıdır. Eğer yakında bir Veteriner Hekim yoksa veya çiftçi çiftçilikte düşük kar marjları nedeniyle Veteriner Hekim çağırmak istemiyorsa, hastalık mihrakının kaçırılması ihtimali artmaktadır(3). Örneğin, İngiltere’deki Şap hastalığında orijinal enfeksiyon hastalık ante-mortem muayene sırasında bulunmadan belli bir süre önce muhtemelen mevcuttu. Eğer hastalık çiftlikte teşhis edilebilseydi, daha erken kısıtlamalar getirilerek toplam mihrak sayısı sınırlanabilirdi. Tüm canlı hayvan işletmelerinde yeter miktarda Veteriner Hekim bulunmalıdır ve FVE Veteriner hekimler tarafından düzenli olarak kontrol edilen sürü sağlık tarama programlarının geliştirilmesi ihtiyacını dile getirmektedir. Sistem Veteriner Hekimin spesifik sağlık ve refah parametrelerini muayene ve kontrol edebileceği ve sürü statüsünü değerlendirebileceği bir şekilde çiftçi ile Veteriner Hekim arasında düzenli teması sağlamalıdır. Lokal düzeyde risk değerlendirmesi ve yönetimi elzemdir. FVE biyogüvenlik önlemlerinin çiftlik düzeyinde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacı bulunduğuna inanmaktadır. Lokal durumlarda uzmanlık ve bilgi sunmak, teorik bilgileri pratik çözümlere dönüştürmek ve hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüne katkıda bulunmak Veteriner Hekimlik mesleğine bağlıdır. Aynı zamanda gıda zincirinin tüm aşamalarında çalışan Veteriner Hekim ve meslektaşlarının faaliyetlerinin daha fazla entegrasyonu çok önemlidir.        

FVE Veteriner Hekimler ile araştırma, eğitim, endüstri, gıda hijyeni vs. gibi diğer alanlarda çalışan meslektaşlarının çalışmalarını entegre etmeye çaba sar edecektir. Tüm veterinerlik hizmetlerinde iyi bir işbirliği ilgili tüm tarafların çıkarınadır. FVE Resmi Veteriner Servislerinin Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve Halk Sağlığı alanlarındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak için yeterli kaynak sağlanmasını teşvik etmeyi ve onları desteklemeyi sürdürecektir.

Veteriner Tıbbi Ürünler

Mevcut veteriner tıbbi ürünlerin giderek azalması hayvan sağlığının korunmasına karşı ciddi bir risk oluşturmaktadır. Yeni veteriner ürünlerin geliştirilmesi uzun süren belirsiz ilaç geliştirme işlemleri ve hayvancılıkta nispeten küçük karlar için yüksek mali yatırımlar gerektirmesi nedeniyle ilaç firmaları için çok cazip değildir. Birçok ürün nihayetinde piyasadan çekilmekte ve piyasada neredeyse hiçbir yeni ürün görünmemektedir. Maksimum kalıntı limitlerinin önceden ilan edilmesi, kademeli sistem (Diğer endikasyonlar ve türler için onaylanan ilaçların sıra dışı vakalarda Veteriner Hekimlerin kullanımına izin verme), atların tedavisi için temel ürünler listesi ve pazarlama yetkilerinin karşılıklı tanınmasını koordine etmek için bir grup değerlendirmesi durumun iyileştirilmesi için faydalı basamaklardır. Yine de riskler halen mevcuttur ve FVE problemin azaltılması için politikacıların ve paydaş örgütlerin dikkatini çekmeyi sürdürecektir.

5.2 Hayvan Refahı

Hayvanların kendilerini iyi hissetmeleri onların sağlığı kadar önemlidir. Mevcut durumda ister damızlık, ister üretim, ister araştırma, ister eğlence veya isterse yalnızlığı paylaşmak olsun onların elde bulundurulma amacına bakılmaksızın hayvanların refahı nadiren optimal düzeydedir. Sağlık ve refahın farklı konular gibi görülmesi neredeyse imkansızdır. Zayıf bir sağlık statüsü hayvanların refahını etkileyecektir ve refah baskı altında kaldığı zaman hayvanlar enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara daha duyarlı hale gelecektir.

(3) Ayrıca özel veteriner hekimler, resmi veteriner hekimler ve devlet veteriner hekimleri tarafından talep edilen çekirdek yetkilerle ilgili EFSA AHAW 2005 45’e bakınız.

Hayvan refahının korunma ve teşviki iyi eğitilmiş bir Veteriner Hekimin temel yetkilerinden birisidir. FVE hayvan refahı alanında diğer meslekler ve örgütler tarafından yapılan adanmış ve değerli çalışmaları tanırken, Veteriner Hekimlik mesleğinin özellikle hayvan refahının değerlendirilmesi, düşük refah şartlarının nedenlerinin bulunması ve bunun düzeltilmesi için tavsiyelerde bulunulması konularında gerekli bilgi ve becerilerin tam donanımına sahip olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede, Veteriner Hekimlik mesleği ve bireysel Veteriner Hekim özellikle hayvanların çıkarlarını savunma ve hayvan sahibine uygulamalı, sözlü ve kanıt temelinde tavsiyede bulunma konularında yetkilidir. Federasyon, ister ayrımcılık ister uzmanlık ne takip ederlerse etsinler, tüm Veteriner Hekimlerin birinci önceliğinin bakımları altındaki hayvanların refahını korumak olduğuna inanmaktadır. FVE hayvan refahının hem Veteriner Hekimlik lisans müfredatında hem de ömür boyu öğrenim programlarında öğretilmesini geliştirmeye çalışacaktır. FVE ayrıca,  bireysel Veteriner Hekimler arasında onların bakımları altındaki hayvanların refahını koruma sorumluluklarının farkında olmalarını artırmak için çaba sarf edecektir.

Her ne kadar Avrupa Anayasası ile ilgili önerilen Anlaşmanın geleceği belirsiz duruma gelmişse de, FVE hayvan refahı konusunda planlanan paragrafı desteklemektedir ve Birlik politikalarının formüle edilmesine eklenen “AB kurumları ve Üye Devletler, hayvanlara hissedebilen varlıklar olmaları nedeniyle, hayvan refahı şartlarına tam saygı gösterilecektir” prensibini olumlu karşılamaktadır. FVE, bunun ötesinde, bu paragrafa eklenen “dini törenler, kültürel gelenek ve bölgesel mirasa saygı göstererek…” şeklindeki hükmün hayvanlara eziyet edilmesine göz yumulması için bir mazeret olarak kullanılmaması gerektiğine kuvvetli olarak inanmaktadır. 

FVE, hayvan refahı konularında hükümet ve kamuoyunu etkileyebilmek için çalışma grupları düzenlemeyi, münazaralar tertip etmeyi, politikalarla ilgili tartışmalara yardımcı olmayı ve yayınlar yayımlamayı sürdürecektir. Bu işleme eşlik eden temel kılavuz Beş Özgürlük kavramı olacaktır. FVE ayrıca, Avrupa Konseyi hayvan çalışma gruplarında temsil edilmeyi ve Komisyon’un Gıda Zinciri, Hayvan Sağlığı ve Refahı Grubu’na resmi bir üye olarak aktif şekilde katılmayı sürdürecektir.

5.3 Halk Sağlığı

Dünya Sağlık Örgütü veteriner halk sağlığını “İnsanların kendilerini fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam olarak iyi hissetmeleri için veteriner tıbbi bilimin anlaşılması ve uygulanması vasıtasıyla yapılan tüm katkıların toplamıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanım cihetiyle her Veteriner Hekim ya evcil ve süs hayvanlarına sağlık hizmeti vermesi, hayvan refahını koruması, biyomedikal araştırma yada yeterli hayvan üretimi ve gıda güvenliği sağlaması vasıtasıyla halk sağlığına katkıda bulunmaktadır.

Veteriner halk sağlığı hayvanlar, hayvansal ürünler ve onların çevresinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak vasıtasıyla insan sağlığını etkilemektedir. Bu tehlike örnekleri zoonozlar, vektör kaynaklı enfeksiyonlar ve diğer bulaşıcı hastalıklar ile hayvanlarda kullanılan kimyasalları ve ilaçları kapsamaktadır.

Federasyon, Veteriner Hekimlik mesleğinin halk sağlığındaki rolü ile ilgili olarak, Veteriner Hekimlik mesleğinin bir Sağlık Mesleği olarak pozisyonunu sürdürmesi konusuna yoğunlaşacaktır. Meslek dışındaki insanlar çoğunlukla Veteriner Hekimlerin halk sağlığına sağladığı çok önemli katkıların farkında değildirler. Zoonoz hastalıkların kontrolü, ilaçları kullanma sorumluluğu ve gıda zincirini izleme vasıtasıyla hayvansal orijinli gıdaların kalite ve güvenliğini sağlama Veteriner Hekimlerin insan sağlığına farklı pozisyonlarda sağladığı katkılardan sadece birkaç örnektir. Eğer bu sistem başarısızlığa uğrarsa, büyük insan grupları riske maruz kalabilir. Politikacılar sağlık konularında konuştukları zaman bunun farkında olmalı ve Veteriner Hekimleri de akıllarında bulundurmalıdırlar.

FVE, gelecek yıllarda, gıda maddeleri hijyen Tüzüğü(H1), hayvansal orijinli gıdalar için spesifik hijyen kuralları Tüzüğü(H2), Hayvansal orijinli gıdaların resmi kontrolleri ile ilgili detaylı kurallar Tüzüğü(H3) ve sadece hayvansal orijinli ürünler konusunda değil Hayvan Sağlığı, Hayvan Refahı ve Hayvan Besleme konularında da resmi kontrollerin düzenlenmesi için genel kurallar getiren Tüzüğü(H4) içeren gıda hijyen paketinin uygulanmasına odaklanacaktır. Veteriner Hekimlerin ‘yemden çatala’ zincirinin tüm bölümlerindeki rolü daima hayvanların sağlığı ve refahı ile tüketicilerin güvenliği gibi veterinerlik konularının güvenceye alınmasına katkıda bulunmalıdır.  

Gıda zinciri bilgileri

Yeni mevzuatın önemli bir parçası ürün kalitesini sağlamak için gıda zincirinin farklı bölümlerindeki insanlar arasında bilgi değişimi prensibidir.

Bununla ilgili olarak, Veteriner Hekimlerin sadece doğruluğu kanıtlanmış ve Veteriner uzmanlığı çok önemli olan konuları onaylamalarının vurgulanması büyük önem taşımaktadır. Aksi halde, Veteriner Hekimin imzasının sadece iş olsun diye eklenmesi  kolayca yanlış yorumlara neden olabilir ve hatta halkı yanlış yönlendirebilir. Veteriner Hekimler imzalarının sorumluluklarını değiştirebilecek şekilde kullanılması yada kötüye kullanılmasına neden olabilecek konumlarda bulunmaktan kaçınmalıdırlar.

Veteriner Hekimin (ihbarı mecburi) hastalıkları bildirme ile ilgili sorumluluğu oldukça belirginken, halk sağlığı ve refahı ile ilgili sorumluluğu ise her zaman belirgin değildir. Veteriner Hekim, bu konuların bildirim sorumluluğunun resmi olarak diğer taraflara bırakıldığı durumlarda başka bir şahsın işine karışıyormuş veya kendi sorumluluğunun ötesinde sorumsuz olarak yada etik olmayan bir şekilde hareket ediyormuş gibi çatışmaya sürüklenebilir. Teknik bilgi ve beceriler işin uygun bir şekilde yerine getirilmesinde tek şart değildir. 

Gıda zincirinin bir bölümünde neler olup bittiği ile ilgili iyi bir bilginin sonraki bölümlere ve sonuçta tüketiciye ulaştırılmasının da hesaba katılması gerekir. Veteriner Hekimlerin veteriner halk sağlığı alanındaki  etkinlikleri gıda tehlikeleri, risk değerlendirme prosedürleri, gıda kontrol prosedürleri, kontrol sistemlerinin yerinde incelenmesi, laboratuar test metotları, ilgili mevzuat, gıda işletmecilerine karşı güç kullanım hakları vs. gibi konularda önemli miktarda ilave bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle, bunun önemli bir parçası olmak için düzenli ve etkin bir eğitim sürdürülecektir.

5.4 Veterinerlik Yasası

Veterinerlik Yasasının uygun ve belirgin bir tanımını bulmak Federasyonun Alt Şubeleri ile beraber yakın gelecekte araştırmayı dilediği diğer bir konudur. Hayvanların muayenesi ve hayvan(lar)a ve/veya onların ürünlerine nasıl muamele edileceği ile ilgili bir hükme yol açan sonuçların yorumlanması daima açık bir şekilde bağdaştırılmalıdır. Hayvanların önleyici veya iyileştirici tedavisi yalnızca hayvanın ve içinde yaşadığı şartların uygun bir şekilde muayenesinden sonra yapılmalıdır. Hayvansal orijinli ürünlerin incelenmesi ve güvenlikleri ile ilgili karar verilmesi arasında karşılaştırılabilir bir bağlantı kurulacaktır.

5.5 Etik

İnsanlar ve hayvanlar binlerce yıldır birlikte yaşıyorlar ve daima yakın ilişkide oldular. Bu ilişkiler bize gıda, giysi, refakat ve araştırma modelleri olmak gibi pek çok mal ve hizmet sağlamaktadır. Öte yandan, bu ilişkiler risksiz değildir. Hayvanlara kötü davrananlar ve onları kötüye kullananlar olabilir, hasta olabilir ve sosyo-ekonomik zararlara neden olabilirler, zoonotik patojenlerin taşıyıcıları olabilirler ve onlardan elde edilen gıdalar kontamine olmuş olabilir. Veteriner Hekimlik mesleğinin hayvanlar ve topluma karşı bu riskleri önleme ve özellikle günümüzde küreselleşme ve ticaretin serbestleştirilmesi çağındaki farklı çıkarlar arasında doğru bir denge sağlama sorumluluğu vardır.

FVE, politika ve düşüncelerinin bilimle sıkı sıkıya bağlı olmasını sağlamak için daima çabalamıştır. Ancak, bilimsel gelişmeler Veteriner Hekimlere artan bir şekilde , sadece “yapabilir miyiz?” değil, ayrıca “yapmalı mıyız?” gibi etik sorular getirmektedir. Bilim Federasyon’un düşüncelerini destekleyen önemli bir dayanak olmayı sürdürecektir, fakat  bilim daha geniş bağlamdaki tartışmalı konuların değerlendirilmesinden kaçış için bir sığınak olarak kullanılmamalıdır. FVE, düşüncelerinin hem etik hem de bilimsel olarak iyi dengelenmesini sağlamak için bireyler ve örgütlerle olan ilişkilerin güçlendirmeyi planlamaktadır.

FVE, sadece doğrudan Veteriner Hekimlerin çıkarlarını temsil eden örgütler adına konuşmamakta, ayrıca Veteriner Hekimlerin müşterileri, meslektaşları, yetkili kurumlar, halk ve tüm bunların ötesinde hayvanların kendileri ile iş ilişkilerinde uygun hareket etmelerini sağlamakta rolü olanlar adına da konuşmaktadır.

Önceki iki noktayla yakın ilişkisi bulunan diğer bir nokta da Yasal Veterinerlik Yapılarının rolüdür. Eğer müşteriler, meslektaşlar veya yetkili kurum Veteriner Hekimlerin düşük standartta hizmet sağladıklarını hissederse, bağımsız bir yapıya şikayet fırsatı olacağının bilinmesi mesleğimiz için önemlidir. İnsanların ayrıca, şikayetin tarafsız ve şeffaf bir şekilde ele alınacağını, yani şikayetin ya desteklenerek Veteriner Hekime karşı uygun önlemlerin alınacağını yada iddia edilen suiistimalin yanlışlığının kanıtlanarak kararın nedenleri ile birlikte açıklanacağını umma hakkı vardır.

5.6 Veteriner Hekimlik lisans eğitim kalitesi ve ömür boyu öğrenim

Veteriner Hekimlerin yetenekleri (örneğin bilgi ve beceriler ve bunların uygulanma şekli) onların işlerinin doğrudan en önemli ve en çok görünen yönüdür. Fakat yetenek statik değildir; Veteriner Hekimlerin mezun olduklarında kazandıkları mesleklerini uygulama yeteneği ömür boyu sürecek değildir. Bunun için Veteriner Hekimler bilimsel, etik, gelişim ve değişim yönünden bilgi ve becerilerini sürdürmek ve zenginleştirmek için ömür boyu öğrenimi takip etmelidirler.

Veteriner Hekimlik diplomasının tanınması minimum eğitim şartları temelindedir. Bu profesyonel tanımanın Avrupa’da uygun işleyişini ve öğretim ve eğitimin tüm Avrupa’da iyi bir düzeyde koordinasyonunun garanti edilmesini temin etmek için Veteriner Hekimlik mesleği adına bilgi ve becerilerin güncel bir listesini geliştirme ihtiyacımız bulunmaktadır. Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığını güçlendirmek için, FVE’nin   Komisyon’un profesyonel niteliklerin tanınması ile ilgili Özel Komitesi’nde resmi temsilcilik kazanması önem taşımaktadır.

 Federasyon, Avrupa Veteriner Fakültelerinin değerlendirilmesinde Avrupa Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) ile çalışmayı sürdürecektir ve  geniş bir dizi disiplinler üzerinde Avrupa Veteriner Uzmanlarının eğitim ve tanınmasında Avrupa Veteriner Uzmanlık Kurulu (EBVS) ile yakın bir işbirliğini taahhüt etmektedir. FVE tüm yönlü mezuniyet yetkisi ve akreditasyon kavramlarını çevreleyen konularla aktif olarak uğraşmayı sürdürecek ve Veteriner hekimlik müfredatının gelecekteki gelişmeleri için yapılacak tavsiyelerde diğerlerine danışacaktır ve böylece toplumun değişen ihtiyaçları karşılanacaktır.

 Ortak Değerlendirme Komitesi (EAEVE, EBVS ve FVE) bir fakültedeki Veteriner Hekimlik eğitim standartlarını kabul edilemez ölçüde düşük bulduğu zaman, FVE fakülteyi öğretim kapasitesini geliştirmesi yönünde ikna etmeye çalışacak ve bu fakültenin ihmallerini ilgili milli ve Avrupalı kurumların dikkatine sunacaktır.

 5.7 Avrupalı farklılığı

 Bu stratejik planın geliştirilmesi sırasında, tüm Avrupa bölgelerinin farklı doğal, kültürel ve siyasal zeminlerinin olduğu çok aşikar hale gelmiştir. Bunlar Veteriner Hekimlik mesleği için farklı gelişmelere öncülük etmiştir. Ve hatta, eğer meslek farklı ülkelerde aynı konu üzerinde çalışıyorsa, bu ille de aynı çözümün her ülke için uygun olacağı anlamına gelmez. Özellikle Avrupa Birliği Üye Devletleri ve henüz üye olmayanlar arasındaki farklılıklar, ayrı bir yaklaşım ve özel bir dikkat gerektirmektedir.

 Hayvan yetiştiriciliği ve sağlık statüsü, veterinerlik altyapısı, milli mevzuat, gelenekler, yapı, görevler, profesyonel örgütlerin etkinlikleri ve iletişim usulleri çoğunlukla aynı değildir; ayrıca bu üyelerin ihtiyaçları da farklıdır.

 Yeni AB Üyesi Devletlerin AB serbest pazar kavramı, bunun Veteriner Hekimlik mesleğine etkileri ile AB mevzuatının spesifik yönleri, bunun yorumlanması ve takiben uygulanmasına aşina hale gelmeyi sürdürmeleri önem taşımaktadır.

 Halihazırda Avrupa Birliği’ne katılım için aktif olarak hazırlanan Aday Ülkelere müktesebatın uygulanması için ekstra yardım sağlanmalıdır.

 Henüz AB üyesi olma sürecinde olmayan diğer ülkelere serbest Veteriner Hekimler ve hükümet arasında iyi ilişkileri bulunan sağlam bir veterinerlik altyapısının değerlendirilmesi ve kurulması yanı sıra mesleğin milli seviyede en uygun bir şekilde örgütlenmesi için tavsiyelerde bulunulmasına ekstra dikkat sarf edilmelidir.

FVE bilgi sağlama, ilgili uzmanları bulmada yardım, problemleri tartışma ve muhtemel çözümler arama şeklindeki bu desteği FVE tavsiyelerinin bir formunda sağlamak için ilave metotlar geliştirecektir. FVE spesifik ihtiyaçları üyeleriyle, eğer mümkün olursa, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Müdürlüğü’nün Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) ile işbirliği halinde, tartışmak için bölgesel toplantılar düzenleyecektir.

 Aynı derecede diğer alanlarda, iyi bir iletişim çok önemlidir ve FVE bu ülkelerin içinde ve dışında yeterli düzeyde bir bilgi değişiminin oluşturulmasına katkıda bulunmalıdır.

06 İletişim

Düzenlediğimiz ankete karşılık paydaşlarımızdan aldığımız cevaplar bizi memnun etmiştir. İletişim başlatma taahhüdümüz ve spesifik konulardaki çalışmalarımızın kalitesi oldukça övgüyle karşılanmıştır. Anketi dolduranların bir örgüt olarak FVE hakkında ve onun tüm çalışma alanları ve Sekreterlik dışındaki personeli ile ilgili gerçekten çok az bilgileri olduğunu belirten cevaplar daha az sevindiricidir.

İç işleyişimizle ilgili de aynı gözlem yapılabilir. İçeride neler yapıldığını Sekreterlik ve Kurul’un mevcut çevresi dışında gerçekte çok az insan bilmektedir. Bu, Milli Üyelerimizin FVE’yi kendi üyelerine tanıtmasını çok güç hale getirmektedir. Sonuç olarak, en çok karşı karşıya kaldığımız sorular FVE’ye üyelik için ödenen yardım parasının amacı ile ilgilidir. Bizim zorlukla karşılaştığımız mesajlarımızı lokal, milli ve Avrupa düzeylerinde düzenli olarak iletme konusunda da hiçbir merak yoktur.

İlk ayakta, ne olduğumuzu ve ne yaptığımızı diğerlerine anlatmadığımız sürece onların bizle ilgili fazla düşünmelerini bekleyemeyiz. Bu nedenle, bu kritik alandaki çalışmalarımızı geliştirmek için düşünce, para ve çaba yatırımına hazırlıklı olmamız gerekir.

FVE gelecek yıllar için aşağıdaki hedeflere ulaşmaya çalışacaktır:

Dahili olarak, Üyelerimiz üyeliklerinin faydaları ve diğerleri ile iletişim sağlayabilmeleri konusunda kendilerini güvende hissetmelidirler.

Kurul Üyeleri ve Sekreterlik personeli farklı ülkelerdeki ihtiyaçlar ve sorunların anlaşılması için zaman ve çaba sarf ederek onların stratejik kararlarda daha iyi temsil edilebilmelerini sağlayacaklardır.

Harici olarak, anahtar paydaşlar düşüncelerinin ön sıralarında bizim fikirlerimizi tutmaları için sürekli bir iletişim akışına tabi tutulacaklardır.

 Tercüme : Cemalettin Yeşilyurt

TVHB Dergisi 20006-(1-2)

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved