Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 
Avrupa
Veteriner Hekimler
Federasyonu

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE), Avrupa’daki veteriner hekimlerin şemsiye örgütüdür. 1975 yılında kurulan FVE, tüm 27 AB Üye Devleti dahil 38 Avrupa ülkesindeki 46 milli veteriner örgütünü temsil etmektedir.

FVE ayrıca, her biri veteriner hekimlik mesleğindeki özel veteriner hekimler, hijyenistler, devlet veteriner hekimleri ve eğitim, araştırma ve endüstrideki veteriner hekimler olmak üzere anahtar grupları temsil eden 4 Bölüm ihtiva etmektedir. FVE, üye örgütleriyle beraber yaklaşık 200 000 veteriner hekimi temsil etmektedir.

Görevimiz, veteriner hekimlik mesleğini tüm Avrupa’da tüm farklılıklarıyla bir bütün olarak birleştirmek ve temsil etmektir. Hedefimiz, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı gibi konularda toplumun bizden beklediği görevleri yerine getirebilmek için doğru şartları oluşturmaktır.

    Tek Sağlık; Sağlıklı Hayvanlar=Sağlıklı İnsan   

 

Veteriner hekimler sağlığımıza değer veriyor

 İnsanlara veteriner hekimlikle ilgili soru sorulduğunda, çoğunlukla kendi hayvanları ile ilgili tecrübelerini veya televizyonda gördüklerini anlatacaklardır. Ancak bu tüm hikayenin sadece bir kısmıdır. Hasta hayvanların muayene ve tedavi etmek halen çok önemli olsa da, hastalıkların engellenmesi günümüzde çok daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bir hayvanın hasta olmasının engellenmesi, onu ağrı ve rahatsızlıktan kurtaracaktır.  

Veteriner hekimler bilgi ve becerileri vasıtasıyla insanlara hayvan seçerken maksadına uygun bir ev ve süs hayvanı veya bir çiftlik hayvanı tavsiyesinde bulunabilirler. Veteriner hekimler ayrıca hayvan sahiplerine hayvanlarının sağlıklarını korumada ve onların refahını sağlamada da yardımcı olmaktadır. 

Veteriner hekimin halk sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkısı da oldukça önemlidir ancak bu husus az bilinmektedir.

 Veteriner hekimler en başından beri hayvanların bakım ve beslenmelerine müdahil olmuşlardır. Veteriner hekimler hayvanların sağlığını izlemekte ve hayvan sahibi ve ilgili otoritelere bilgi vermektedirler. İnfluenza, tüberküloz, salmonellosis, listeriosis, campylobacteriosis ve Q-humması gibi insanların sağlığını etkileyen hastalıklara özel önem verilmektedir. 

Bir hayvan hasta olduğunda, veteriner hekim gıdalarımızda istenmeyen kalıntıları veya canlı hayvanlarda bakteri direnci gelişimini önlemek için en iyi tedavi seçeneklerini tavsiye eder, izler ve ilaçların uygulanması konusunda önerilerde bulunur. 

Sadece sağlıklı hayvanların kesimine izin verilmelidir. Kesimden sonra etlerin denetimi için veteriner hekim muayene ve kontrolleri uygulanacaktır. Veteriner hekimler hayvan orijinli gıdaların üretim ve dağıtımları ile ilgili tüm aşamalarda hijyen ve gıda güvenliğini korumada görev almaktadırlar.         

Sürekli bilinçlenme, hastalıkların izlenmesi ve taranması, erken teşhis, hızlı bildirim, kamu ve özel sektör arasında iyi bir işbirliği gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili sadece birkaç unsurdur.

Riskin sıfırlanması mümkün olmayabilir ancak yeterli veteriner hekimlik çabaları ile doğru yönde uzun bir yol alacağız.

Güncel
   

     
 

 

VetEuropa

Tek Sağlık

 İnsanlar daima insan/hayvan ilişkisini hayvanlardan refakatçi, koruma, kas gücü, giyim ve elbette gıda olarak faydalanmak olarak görmüştür. İyi hazırlanmış et ve süt ürünleri dengeli bir diyete çok önemli katkılar yapmaktadır.

 Aynı zamanda özellikle hayvanlardan insanlara bulaşan hatta hayvanlarda hastalık oluşturmadığı halde insanlara bulaşan zararlı mikroorganizmaları göz önünde bulundurmak zorundayız. Tahminlere göre, tüm hayvan hastalıklarının %60’ı insanlarda da hastalık oluşturabilmektedir ve insanlardaki mevcut hastalıkların %75’i hayvanlardan kaynaklanmaktadır. Hayvanlar ve hayvansal ürünler basit bir şekilde bulaşıcı hastalık vektörleri olarak da hareket edebilmektedir. İnsan ve hayvanların sağlığı gerçekte birbirleriyle çok yakından ilgilidir. Bu, insan ve hayvanlardaki bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için bütüncül bir yaklaşımı hedefleyen ‘Tek Sağlık’ konseptinin temelini oluşturmaktadır.

 Bu konsept evcil ve vahşi hayvanlarla olan tüm etkileşimlerimizle ilgilidir ve vahşi ve evcil hayvanlar arasındaki bağlantıları da dikkate almaktadır. 

‘Tek Sağlık’  özellikle bakıp beslediğimiz ve hayatımızda refakatçilerimiz veya günlük gıdalarımızın kaynakları olan yakından ilgili olduğumuz hayvanlarla ilgilidir.  

Tek Sağlık: Sağlıklı hayvanlar = Sağlıklı insanlar 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, www.fve.org web sitesini ziyaret ediniz.

Çiftlikten çatala

 Gıda kalitesinin önemli bir bölümü onun güvenliğidir. Gıdalar iyi görünüşlü ve lezzetli olabilirler ancak hastalık kaynağı da olabilirler. Neyse ki gıda zehirlenmesi vakalarının bazılarında ciddi problemler oluşabilse de bu vakaların çoğunluğu geçici rahatsızlıklardan az daha fazla bir rahatsızlığa neden olan göreceli olarak hafif vakalardır.

 Sağlığımızı etkileyebilen bir dizi mikroorganizma ve kimyasal bulaşanlar gıdalar vasıtasıyla bulaşabilmektedir. Bu maddeler hayatımızda olmamalı veya en azından zararlı olabilecekleri düzeyin altında olmalıdırlar.

 ‘Çiftlikten çatala’ yaklaşımı sebzeler, meyveler, süt ürünleri, yumurtalar, balıklar ve etler dahil çiftliklerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal gıdaların kalitesi için bütüncül bir yaklaşımı kapsamaktadır.

 ‘Çiftlikten çatala’ düşüncesi, gıdaların kalitesinin ancak tüm üretim zinciri dikkate alındığında sağlanabileceği düşüncesidir. Bu strateji, yem üretimi, çiftlikte birincil üretim, gıda işleme, depolama, nakil ve perakende satış dahil üretim işleminin her bir adımını kapsamaktadır. Bu strateji, hayvan sağlığı ve refahı ile bitki sağlığı ve gıda hijyeni gibi yönleri içermektedir.    

Başarılı bir ‘çiftlikten çatala’ stratejisi, sorumlulukların belirgin bir şekilde tanımı, etkin mevzuat, denetim vs. gibi konuları belirler. Gıda zincirinde bulunan gıda ürünlerini tedarik zincirinin başından sonuna kadar izlemek için prosedürler bulunması manası taşıyan izlenebilirlik, önemli bir araçtır. Bu, tüketiciler için daha iyi koruyucu önlemler ve daha iyi bilgiler sağlamaktadır.

TürkVet/Tercüme Dr. Cemalettin YEŞİLYURT/Düzenleme: Dr. Mustafa ALTUNTAŞ

 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved