Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 

Çeşitli Hayvan Türlerinde Mikroçip Kimlik İmplantasyon Yerleri

 İletişim protokolleri gibi mikroçip teknolojisi ile ilgili konular mikroçip kullanıcı grupları ve Uluslararası Standartlar Kuruluşu(ISO) tarafından standartlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmaların neticesinde ıso 11784 ve 11785 in benimsenmesiyle birlikte kullanımının yaygınlaşması kolaylaşmıştır. Bu standardizasyon çabalarına rağmen kimlik tesbiti için okuyucunun mikroçipe yeterince yakınlaşması gerekmektedir. Okuyucu ve mikroçip arasındaki bu ilişkinin optimizasyonunun sağlanması için uluslararası veterinerler birliği farklı hayvan türlerinde mikroçiplerin yerleştirileceği yerler konusunda standartlar geliştirmeye çalışmaktadır.

Bu yazı tavsiye edilen implantasyon yerleri ile coğrafi ve tür varyasyonları hakkında bilgi içermektedir.Başta köpek ve kediler olmak üzere ekonomik yönden önemli verim özelliklerinesahip hayvanlar ile diğer memeliler, hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar ile ilgili bilgi vermektedir. Aynı zamanda mikroçip identifikasyon sisteminin bir parçası olan mikroçip okuyucunun düzgün çalışması için tavsiyelerin yer aldığı bir bölüm içermektedir. Lütfen bu standartların yaygınlaşması ve benimsenmesi için üyelerinize bu bilgileri aktarınız. İşbirliği ederek, bu teknolojinin geleceğe aktarılıp yürürlükte kalmasını sağlayabiliriz.

Mikroçip implantasyon yerinin standartlaştırılması radyo frekans kimliklendirme sistemi (RFID) için gereklidir. Bu özellikle etkin sorgulama mesafesi –okuyucu ve transponder arası mesafe- kısa olan FDX tabanlı iletişim protokolü ile ilgilidir. Standardize edilmiş implantasyon yerlerinin olması önemli olmakla birlikte, implante edilmiş bir transponder’ın belirlenmesinde fonksiyonel bir okuyucunun önemi gözardı edilemez, bunsuz sistem başarısız olur.

Dünya küçükbaş hayvan veteriner hekimler birliği(WSAVA) mikroçip altkomitesi Mikroçip implantasyon yerleri ve okuyucu performansının güçlendirilmesi için tavsiyelerde bulunmuştur. Aseptik injesiyon tekniği uygulanmasını önermiş ve lokal anastezik kullanımını veteriner hekimin insiyatifine bırakmıştır.  

Küçük Hayvanlar Için Tavsiye Edilen Implantasyon Yerleri:Cinsiyet tayini söz konusu değilse, bilateral olarak simetrik yapılı türlerde mikroçip sol tarafa yerleştirilmeli, aksi takdirde erkeklerde sol, dişilerde ise sağ tarafa yerleştirilmeli.

 Memeliler:

Tek tırnaklılar: Kullanımda iki implantasyon yeri var. Bunlar:

a)Ense ligamentinin ortasında bir yere implantasyon yapılabilir. Avustralya dışındaki tüm ülkelerde bu yer tavsiye edilmektedir.

b)Avustralyada sol boyun ya da ön injeksiyon üçgenine implantasyon yapılabilir. İki farklı yer kullanıldığı için  tarama işlemleri kedi ve köpeklerde bildirildiği şekilde yapılmalıdır.

Çiftlik hayvanları: İnek, koyun, keçi, domuz vb  etinden faydalanılan hayvanlarda  sol kulağın tabanında kıkırdağın üzerine derialtı yerleştirilmeli ancak dışarıdan çip olduğunu gösteren bir işaret de yerleştirilmeli.

Fil: Kuyruk sokumuna sol tarafa deri altı uygulanmalı

Tavşana benzeyen küçük hayvanlar: Bel bölgesinin sol tarafına deri altı uygulanmalı

Alpaka: sol kulağın arkasında boyunda orta çizgiye deri altı uygulanmalı

Diğer Memeliler: omuz çıkıntısı (cidago) ile sırtomuru arası -olgun yaşta- mesafe  17 cm den büyükse sol kulağın tabanına deri altı, 17 cm den küçükse omuz çıkıntıları arasına deri altı uygulanmalı.

Kara ve suda yaşayanlarda: Lenfatik boşluğa yerleştirilip doku yapışkanı ile kapatılmalı.

Kuşlar: 5.5 kg olgun canlı ağırlıkta ve uzun bacaklılarda boynun tabanında deri altı, 5.5 kg dan az ağırlıktakilerde sol göğüs kası içine ve aşağı doğru yerleştirilmeli ; implantasyon yerinin kapatılması için doku yapışkanı ya da dikiş kullanılmalı.

Yukardakilerin dışında:

Uçamayan kuşlar(civciv) : dört günlük yaşa kadar başın gerisindeki şerit biçimindeki kas içine  uygulanmalı.

Daha yaşlı kuşlarda: sol buta deri altı

Emu: sırt orta noktası deri altı

Penguen ve akbabalar: Boynun tabanı deri altı

Balık: 30 cm den uzun balıklarda sırt yüzgecinin ön tarafında sol tarafında, 30 cm den kısalar için coelemik boşluğa doğru sol tarafa yerleştirilmeli

Reptiller:

Kaplumbağa: küçüklerde deri altı, küçük yapılı ince derililerle, büyük yapılılarda intramuskuler teknik şeçilmeli. Implantasyon yeri doku yapışkanı ile kapatılmalı. Kış uykusuna yatan türlerde uykuya girmeden birkaç hafta önce  işlem tamamlanmalı.

Timsahlar: Enseye doğru deri altı

Kertenkele: Burun ilevent arası mesafe 52.5 cm den uzun olanlarda sol inguinal bölgeye deri altı, 52.5 cm den kısa olanlarda ise intracoelemic.

Yılanlar: boynun sol tarafına baş uzunluğunun iki katı mesafe arkaya deri altına uygulanmalı.

Dikkat: kafeste tutulan primatlarda kolayca okumanın yapılabilmesi için sağ ön ayağın gerisine intra muskuler yerleştirilmeli. Büyük kedilerde de omuz bölgesine implante edilmeli. Bu yerler  operatörlerin hayvanın yalnızca bir tarafını görebilecekleri özel şartlarda tutulmaları halinde tercih edilmeli.

Okuyucu Performansının Arttırılması

Okuyucu performansında sıklıkla göz ardı edilen faktör kullanıcıdır. Kullanıcının dikkati ve okuyucuyu uygulama tarzı okuyucu performansını önemli ölçüde etkiler. Kullanıcının kontrolu altında bulunan ve performans düşmesine sebep olabilen bir alan mevcuttur. Kullandığınız okuyucunun coğrafi bölgenize uygun iletişim protokolleri ile uyum sağladığından emin olmalısınız. Okuyucu bakımı ve okuma tekniği için üretici firmanın talimatlarını takip ediniz. Mikroçip varlığını araştırırken taramaya standart bulunması muhtemel yerlerden başlanmalı, dairesel hareketlerle okuyucunun deri ile teması sağlanarak çip araştırılmalıdır. Okuma mesafesi azda olsa mikroçipin yönünden ve mikroçip okuyucu dizaynından etkilenir. Mikroçipin gerçek pozisyonunu görmememize rağmen eğer dizayn elveriyorsa  okuyucuyu hafifce çevirerek  okuma performansı arttırılabilir.

İmplante edlmiş hayvanın belirlendiğinden emin olmak için en az 10sn süre ile okuma ya da tarama işlemi yapılmalı-mümkünse daha uzun süreli- hayvanda mikroçipin olmadığı şeklinde bir sonuç çıkarmak için tarama işleminin iki kez arka arkaya yapılması gerklidir. Mümkünse okuma işlemini farklı bir okuyucu ile yapınız. Bu gibi durumlar ancak istisnai olarak karşımıza çıkmaktadır. Çipin bulunması muhtemel bütün yerler taranmalıdır.

Taşınabilir okuyucuların düzgün çalışması için pillerinin şarjlı olması ve bakımının iyi yapılmış olması gerekir.

Okuyucular elektro manyetik enerji yayıp aldıklarından dolayı, diğer elektronik malzeme ve metal nesnelerden etkilenebilir. Floresan ışık, kompüter terminali, paslanmaz çelik masalar vb. nesneler içeren barınaklar ve veteriner klinikleri okuma için elverişli olmayan ortamlardır. Okuyucunun elektronik malzemeden uzaklığının en az 1 m olmasına çalışılmalıdır. Metal masalar üzerinde ve tasma takılı iken tarama ya da okuma yapılmamalıdır.

Bütün mikroçipli  hayvanlar yılda bir kez  çipin yerinde olduğu ve çalıştığından emin olmak için taramadan geçirilmelidir.

Sonuç olarak, Bütün üretici ve dağıtıcı firmalar ürünleri için destek hizmeti verirler. İmplante edilmemiş bir mikroçip kullanarak sıksık okuyucunun  performansının-okuma oranı ve mesafe bakımından- ölçülmesi gereklidir.Performansı kuşkulu ya da düşük bir okuyucuyu kullanmayınız, üretici ya da dağıtıcıdan ürün(donanım) desteği isteyiniz   .

Tercüme: Doç.Dr. Süleyman DERE

     S.Ü.Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı

Kaynak : FVE/00/017 Identification Microchip Implantation Sites, 2001

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved