Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    > Kırsal Kalkınma
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
   
AB Politika ve uygulamaları
> AB Ortak Tarım Politikaları
>AB Ortak Tarım Politikası  İle İlgili Gelişme ve Haberler
> Avrupa Birliği Uygulamaları
> FVE Yayınları/Kitapçıklar
> AB Sürecinde Türkiye
> FVE Bültenleri

 

Avrupa’da Veteriner Hekimliğin Durumu'2015

AB Ortak Tarım Politikaları

AB Ortak tarım politikası haberleri

AB ortak Tarım Politikası(OTP)

AB OTP Hayvancılık Politikaları ve Destekleri

AB ve Tarım

Sığır Eti

Koyun ve keçi eti

Süt ve Süt Ürünleri

Kuru Yemler

Kanatlı eti ve yumurta

Avrupa Birliği Uygulamaları

Tek dünya, tek sağlık, tek ilaç

Avrupa'da Resmi (Yetkilendirilmiş) Veteriner Hekim

AB'de Gıdaların Resmi Kontrolleri  

Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Programı

Avrupa'da Veteriner Hekimliği Eğitimi Konferansı

Resmi Veteriner Hekim

Avrupa'da Veteriner Hekimlik

AB Bölgesel Politikaları

AB Rekabet Politikaları

Acil Eylem Planı, Veteriner Sertifikasyon, Bölge Veteriner Hekimlerinin Sorumluluklar

Çeşitli Hayvan Türlerinde Mikroçip Kimlik İmplantasyon Yerleri

Değişen Dünya ve AB'nin Yeni Hayvan Sağlığı Stratejisi

AB Aday Ülkelerinde Veteriner Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Ortaya Çıkan Problemler

Litvanya Cumhuriyeti Devlet Gıda ve Veteriner Servisi

FVE Yayınları/Kitapcıklar

Avrupa Veteriner Hekimlik Meslek Tüzüğü ve Meslek Kanunu

Tek Sağlık; Sağlıklı Hayvan=Sağlıklı İnsan

FVE Sratejik Plan 2006/20010

Ahırdan Sofraya "Gıda Güvenliği" yaklaşımı

İyi Veteriner Hekimlik Kılavuzu(GVP)

Antibiyotik Direnci ve Antibiyotiklerin Veteriner Hekimlikte Bilinçli Kullanımı

FVE Politikalar ve Eylemler

Gelecekte Uygulanacak Meslek Tanımı

>Sayfabaşı

AB Sürecinde Türkiye

AB Sürecinde Türk Veteriner Hekimliği (sunu)

Mecburi İstikamet; “Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim"

Türkiye ve AB Tarım Sektörlerinin Karşılaştırması

Besicilikte AB ile Rekabet İmkanları

AB Sürecinde Hayvancılık Sektörü

AB Müzakere Sürecinde Türk Tarımı

Gıda güvenliği, AB'ye uyum sürecinde  ne kadar önem taşıyor?

Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved