Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
     
     
     

 

AB Aday Ülkelerinde Veteriner Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Ortaya Çıkan Problemler

FVE/TAIEX Konferansı, Krakow / POLONYA, 22-23 MART 2001

SONUÇ BİLDİRİSİ

 Konferansa katılanlar aşağıda sıralanan hususlarda görüş birliğine varmışlardır.

Avrupa Birliğine iye ülkelerde örnekleri görüldüğü üzere özel (serbest) Veteriner Hekimlerin yerine getirebileceği bir seri görevler vardır. Bunların içinde sözleşme ile resmi Veteriner Hekimlerin bazı görevlerinin yerine getirilmesi ve resmi Veteriner Hekimler adına bu görevlerin gerçekleştirilmesi de bulunmaktadır.

Resmi Veteriner Hekimler  78/1027/EEC direktifinde belirtilen şartlara uygun olarak Veteriner Hekimlik diplomasına sahip olmalı, düzenli eğitim olmalı ve kendi çalışma alanı ile ilgili AB mevzuatını iyi bilmelidir ve bağımsızlık, bütünlük ve tarafsızlık ilkeleri içinde çalışmalarını yapmalıdır. Bu prensipler resmi Veteriner görevleri kapsamına giren veteriner hizmetleri ile Avrupa’da geliştirilen ya da geliştirilmekte olan tüm diğer sertifikasyon programları için geçerlidir.

Serbest Veteriner Hekimlerin resmi Veteriner Hekim görevlerini üstlenmeleri konusunda bazı endişeler hasıl olabilir ve bu endişeleri en aza indirilmesi birkaç şekilde mümkündür.

- Serbest Veteriner Hekimle Devlet Veteriner Hekiminin belirgin bir şekilde tanımlaması yapılmalıdır. Resmi Veteriner Hekim Serbest Veteriner Hekimle yetkili veteriner otoritesi arasında tanımlanır.

- Resmi Veteriner Hekimlerin yerine getirdikleri görevler için yetkili veteriner otoritesi tarafından ücreti ödenir.

- Serbest Veteriner Hekimler, Resmi Veteriner Hekim görevlerini yerine getirirken yetkili otoritenin kontrolüne tabi olur.

- Yetkinin kötüye kullanılması durumunda;

   - Sivil yaptırımlar, mahkemeye verme,

   - İdari yaptırımlar, idari mahkeme ya da yetkili merciler tarafından uygulanır ve ilgiliye Veteriner Hekime sağlanan haklar geri alınabilir.

- Meslek adına mesleki yaptırımlar uygulanır.

Bu son maddede bağımsız ve yasal hüviyeti haiz merciler olmalıdır ve bunlar serbest Veteriner Hekimlere çalışma izni veren merciler olmalıdır. Aynı zamanda uyarı ya da iznin geçici olarak ya da tamamen geri alınması yetkisine de sahip bir merci olması söz konusudur.

Aday ülkelerin büyük kısmında kendi kurallarını oluşturmuş liberal mesleki örgütlemeler ki bunlar uluslararası vizyona da sahiptirler, hizmetlerin en yüksek standartlarında yürütülmesi için kuralları uygulamaktadırlar.

İyi Veteriner Hekimlik uygulaması kurallarının ortaya konulmasıyla mesleğin en yüksek standartlara ulaşması ve muhafaza etmesi de teşvik edilmiş olur. Sonuç olarak TAIEX’in mesleki organizasyonları desteklemesi takdir edilmelidir ve idrak edilmelidir. Katılımcılar benzeri seminerlerin devamı için desteğin de devam etmesi arzusunu dile getirdiler. Aday ülkelerde mesleğin tümünün aday ülkelerdeki AB mevzuatına uyum sağlamasında kolaylık ve etkinlik sağlanması için gereken çabayı göstermesi önerildi.

Bu anlamda TAIEX Veteriner yönetimler ve mesleki örgütler temsilcileri arasındaki işbirliğine yönelik organizasyon faaliyetlerini desteklemelidir.

Katılım ve Derleme: Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

 

 
Güncel
 

 

VetEuropa

“VetEuropa” Sayfamıza Hoş Geldiniz,            

Bu sayfamızda sizler için hazırlanan Avrupa’da veteriner hekimlik uygulamaları, mevzuatına ait bilgiler ile AB ile ilgili yorum ve incelemeleri bulacaksınız

Avrupa Birliğine üye olmaktan, AB normlarını ülkemize kazandırmak daha önemli ve öncelikli bulunmaktadır.  Bu normlar, gerek ülkemizde gıda güvenliği ve halk sağlığının sağlanması gerekse uluslararası ticarette ülkemizin aktif rol almasının önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir.

Sayfamızda geçmiş yıllarda hazırlanan, tercümesi sağlanan, bir çoğu yayınlanmış bilgileri de derleyerek sunmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Bazı bilgi ve dokümanlar ise orijinal haliyle sizlerin bilgisine sunulacaktır. Meslektaşlarımızdan tercüme için yeterli destek bulabildiğimiz takdirde bir çok bilgi ve belgeyi Türkçe olarak yayınlama imkanımız bulunmaktadır. Bu anlamda elimizde çok sayıda İngilizce metin, sunum ve dokuman bulunmaktadır.

Ülkemiz ve meslek camiamız için faydalı olması dileğiyle sunarız.

TürkVet

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved