Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 

Süt Sektörünün Dünya'daki Durumu

Dünyada her zamankinden daha fazla süt içiliyor
2012'ye kadar %2,2 büyüme öngörülüyor

Tetra Pak’ın son araştırmaları, süt ve diğer sıvı süt ürünlerinin küresel tüketiminin 2008yılında 258 milyar litre ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını ortaya koydu. Soya sütü ve pirinç, yemiş ve tohum temelli sütler gibi diğer süt alternatifleri de dahil edildiğinde, bu rakam 280 milyar litreye çıkıyor.

Tüketim, 2008 yılında 2007’ye göre 4 milyar litre ile %1,6 artarak son dört yılda küresel çapta%2,4’lük bileşik yıllık büyüme oranını yakaladı. Bu büyüme, süt fiyatlarının 2008 yılının sonlarında tekrar istikrar kazanmadan önce kimi pazarlarda%75’e varan oranlarda arttığı son iki yılda fiyatlarda görülen keskin yükselişe rağmen yakalandı. Tetra Pak, dünya çapındaki süt tüketiminin, küresel ekonomik krize rağmen, 2012 yılına kadar yıllık %2,2bileşik büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor.

Ancak bu, sektörün krizden etkilenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Mevcut tüketici eğilimlerine göre, küresel tüketiciler tasarruf yapmaya giderek daha meyilli hale geliyor; ucuzluk marketleri ve bakkallar gibi diğer süpermarket dışı perakendecilerdeki süt satışlarının son üç yılda dünyada %9,6 artmış olması da bunu kanıtlıyor.Her ne kadar tüketiciler süt satın almayı bırakmasalar da, bütçeleri üzerinde baskı hissettiklerinde, hesaplı ürünlere yönelmeye giderek daha da yatkın oluyorlar.Örneğin, hesaplı ya da süpermarket markalı ürünleri daha fazla satın alıyorlar. Sadece Batı Avrupa’da,süpermarket markası taşıyan ürünler bugün toplam sade süt satışlarının %36’sını oluşturuyor.

Temele dönüş

Tetra Pak’ın Pazarlama ve Ürün Yönetimi Bölümünden sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Zacka, şu yorumu yapıyor: “Geride kalan birkaç yılda, hane gelirlerinin dünyanın birçok bölgesinde yükselmesi ile sağlık konusuna hassasiyetle yaklaşan tüketiciler sade sütten yoğurtlu içeceklere ve aromalı süte kadar çok geniş bir yelpazede süt ürünleri satın aldılar. Ancak günümüzün zorlu ekonomik ikliminde, çoğu tüketicinin temel ürünlere geri dönmesini bekliyoruz; örneğin, daha pahalı,daha yüksek katma değerli ürünlerin yerine sade süt alacak, premium markalar yerine ucuz olanları seçecekler.Ancak, buna rağmen, küresel süt ürünleri pazarının yakın gelecekte istikrarlı bir büyüme sergilemesini bekliyoruz.”

 Büyümede başı yükselen piyasalar çekiyor

Küresel süt ürünleri sektöründe büyümenin çok büyük kısmı —son dört yılda %95,8— Hindistan,Pakistan, Ortadoğu ve Çin gibi yükselen piyasalarda gerçekleşti.

Bu pazarlarda, büyüme esas olarak nüfustaki artışa ve hane gelirlerindeki yükselişe dayanırken, bu da tüketim alışkanlıklarını etkiliyor. Örneğin, Çin ve Vietnam’da, hane halkı gelir seviyesi arttıkça tüketicilerin beslenme alışkanlıkları da değişmeye devam ediyor.

Geleneksel olarak Asya beslenme tarzının parçası olmayan süt ürünleri,bugün çok daha yaygınlaştı. Bu pazarlarda, iyi beslenmenin yanı sıra, yenilikler de talebi artırmaya yardımcı oluyor. Bunun sonucunda da Vietnam’da sıvı süt ürünlerinin tüketimi son dört yıl zarfında%10’a yakın artarak 984 milyon litreye ulaştı.

Çin’de 2005 ve 2008 arasında yıllık %13,4 bileşik büyüme oranı kaydeden sıvı süt ürünleri tüketimi,2008 yılındaki melamin krizini takiben geçici olarak yavaşladı. Ne var ki, Çin’deki sıvı süt ürünü tüketimi krize rağmen 27 milyar litre ile 2008’de rekor düzeye ulaştı; soya sütü ve pirinç, yemiş, tahıl ve tohum temelli sütler gibi süt alternatifleri de dahil edildiğinde ise bu rakam 39,4 milyar litreye çıkıyor.Nitekim, son yedi yılda yıllık ortalama 2 milyar litre artan süt tüketimi ile Çin Hindistan’ın hemen altında dünyanın en büyük ikinci süt tüketicisi konumuna geldi

 Diğer süt ürünleri

Her ne kadar sade süt tüketimi melamin skandalının sonrasında hafifçe düşmüş ve aromalı süt gibi diğer sıvı süt ürünlerinin tüketiminde yavaşlama görülmüşse de, soya ve tahıl sütlerindeki hızlı büyüme devam ediyor. Sade süt ve diğer sıvı süt ürünleri tüketiminin ise, 2009 sonuna kadar melamin skandalı öncesi düzeylerine ulaşması bekleniyor.Nitekim, aromalı süt, sıvı kültür sütü ve soya sütünde dünyanın önde gelen pazarı olan Çin, son üç yılda bu segmentlerin her birinde sırasıyla %15,%23,8 ve %4’lük yıllık bileşik büyüme sağladı.Hem toplam süt üretimi hem de toplam süt tüketiminde dünyada ilk sırada olan Hindistan gibi diğer gelişen pazarlarda, süt tüketimi, sürekli nüfus artışı ve yükselen gelirler sayesinde büyümesini sürdürüyor. 2008’de, Hindistan’daki süt tüketimi 2007’yegöre % 2,6’nın üzerinde artarak 51,5 milyar litreye ulaştı. Son dört yılda, Hindistan’daki süt tüketimi %2,7 yıllık bileşik büyüme kaydederken, aynı dönemde ambalajlı sütteki yıllık bileşik büyüme ise % 4,7 oldu

 Uygun fiyatlı temel gıda maddesi

Latin Amerika’da, insanlar daha fazla süt tüketiyor,zira son iki yıldaki fiyat dalgalanmalarına rağmen süt,fiyatı en uygun maliyetli temel gıda maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Pirinç, tahıl ve diğer gıda ürünlerinin fiyatındaki yükseliş karşısında Latin Amerikalı tüketiciler bu temel gıdaları daha az,en ucuz ve en besleyici gıda maddelerinden biri olan sütü ise daha fazla tüketmeye başladılar.Son olarak, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gibi süt ürünleri pazarının daha olgun olduğu piyasalarda büyüme halen nispeten durgun. Toplam tüketim itibariyle, dünyanın en büyük süt ürünleri pazarları arasında, üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri,Rusya (6.), Birleşik Krallık (8.) ve Almanya (10.) bulunuyor

 Büyümenin motoru uzun ömürlü ambalajlı süt

Süt kategorisi büyümeye devam ederken, büyümenin yüksek olduğu gelişmekte olan piyasalarda ürünlerin ambalajlanıp tüketilme şekli de değişiyor. Son dört yıl içinde, gerek doğrudan çiftçilerden gerekse de sokak satıcılarından temin edilip tüketilen açık sütün toplam tüketim içindeki payında düşüş görüldü. 2004yılında %32,5 olan “açık” süt tüketiminin toplam sıvı süt ürünleri tüketimi içindeki payı 2008 itibariyle%29,7’ye gerilemiş durumda. Nitekim, sıvı süt ürünleri kategorisinin genelinden daha hızlı büyüyen ambalajlı sıvı süt ürünleri tüketiminin 2012 yılına kadar toplam küresel tüketimin yaklaşık %72’sine ulaşması bekleniyor.İçime hazır, uzun ömürlü ambalajlı süt(açılmadığı sürece soğutma veya koruyucu madde gerekmeksizin nakledilip saklanabilen süt) tüketimi son dört yılda %7,9’luk yıllık bileşik büyüme kaydederken, söz konusu kategorinin genelindeki yıllık bileşik büyüme oranı %2,4 oldu.

Nitekim, 2004 yılında tüketilen toplam sıvı süt ürünlerinin %18,7’sini oluşturan dünya çapındaki Ultra Yüksek Isı (UHT) işleminden geçirilmiş süt tüketimi 2008 yılında %23 olarak gerçekleşti.Tetra Pak’ın tahminlerine göre, küresel ölçekte UHT süt tüketimi %5,2 yıllık bileşik büyüme ile2012 yılında 70 milyar litrenin üzerine çıkacak.İçime hazır süt ve uzun ömürlü ambalajlı süt(soğuk zincir ya da katkı maddesi gerektirmeden saklanabilen ve taşınabilen süt) tüketiminde son dört yılın yıllık bileşik büyüme oranı, % 7.9 oldu.Tüm kategorinin bileşik büyüme oranı ise, daha önce belirtildiği gibi % 2.4 olarak gerçekleşti.Diğer yandan, küresel sıvı süt ürünleri tüketiminde UHT sütün oranı, 2004 - 2008 arasındaki dört yıllık süre içerisinde, % 18.7 ‘den % 23’e yükseldi. Tetra Pak, UHT süt tüketiminde 2012 yılına dek gerçekleşecek bileşik artışın, % 5.2 seviyesinde olacağını ve tüketimin70 milyar litreye ulaşacağını öngörmektedir.

 Olgun pazarlarda uzun ömürlü ambalajlı süt

 Süt tüketiminin halihazırda çok yüksek olduğu gelişmiş, olgun pazarlarda da uzun ömürlü ambalajlı süt tüketimi artıyor.Örneğin, tüm hanelerin neredeyse %100’ününsüt tükettiği İtalya’da, hane başına yıllık süt tüketimi ortalama 100 litrenin üzerine çıkıyor.Bu pazarda, tüketilen tüm sütün %60,4’ü uzun ömürlü ambalajlı süt. UHT süt, İspanya’da da süt pazarının neredeyse tamamını (%98) oluşturuyor.

Süt fiyatında yüksek dalgalanma

Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen talep dünya çapındaki büyümesini sürdürüyor2006 ve 2007 yılları arasında %75’in üzerin-de artan dünya süt fiyatları, 2008 yılı sonunda tekrar 2006 yılı seviyelerine indi.

Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin ardında, geleneksel süt üreticisi pazarlardaki arzın düşmesi ve özellikle Çin gibi yükselen piyasalardaki talebin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi yatıyordu.

Küresel süt arzını azaltan etkenler arasında,Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyanın en büyük ikinci süt ihracatçısı Avustralya’da yaşanan şiddetli kuraklık ve Avrupa Birliği’nde süt üretimine sağlanan sübvansiyona son verilmesi ile, Avrupa’daki arzda görülen düşüş de vardı.

Aynı zamanda, sütün üretim sürecinde kullanılan emtiaların fiyatının yükselişe geçmesi de inekte başlayıp tüketicide son bulan süt değer zincirinin her adımında da fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Örneğin, yakıt fiyatlarındaki artış, süt ürünlerinin nakil ve üretim maliyetlerini de yükseltti.

Artan sayıda çiftçinin mahsullerini daha ziyade mısır temelli etanol üretiminde kullanılmak üzere satması yüzünden, süt üreticileri mısır temelli sığır yeminin fiyatında da keskin bir yükselişe tanık oldular.

Kısa vadede, küresel süt tedarik zincirinde herhangi beklenmedik bir bozulma olmaması durumunda,süt fiyatlarının istikrarını koruması bekleniyor.

06.01.2011
 
*Derleme;
Dr. Mustafa Altuntaş
Uzman Veteriner Hekim
 
*Tetra Pak Küresel Süt Endeksi,Haziran 2009,Sayı:1 den derlenmiştir.
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved