Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Mercek Altında Bir Pazar: Hindistan

Dünyanın En Büyük Süt Üretici ve Tüketicisi…ve büyümesi sürüyor

Hindistan kutsal inekleri ile ünlüdür; ülkenin 300 milyon civarında süt ineğine sahip olmasının nedenlerinden biri de bu. Öte yandan, çok az kişinin bildiği bir gerçek, bu

ülkenin aynı zamanda dünyanın en büyük süt üreticisi ve tüketicisi olarak çifte birinciliğe sahip olduğudur. Hindistan hiçbir yavaşlama emaresi göstermiyor: 2009 yılında süt tüketiminin % 2,6 artması, süt üretiminin ise yaklaşık % 3’lük normal büyümesini sürdürmesi bekleniyor. 1999 yılından bu yana, Hindistan dünyada başka hiçbir ülkenin üretemediği kadar çok süt üretti. Tetra Pak tarafından gerçekleştirilen son araştırmalara göre, son dört yıl içinde,

Hindistan’daki süt üretimi % 4,3 yıllık bileşik büyüme sergiledi.

Son dört yıl içinde süt tüketiminde yıllık % 2,7 bileşik büyüme kaydeden Hindistan, 2008 yılında tükettiği 51,5 milyar litre süt ve diğer sıvı süt ürünleri ile aynı zamandasüt tüketiminde de listenin ilk sırasında yer alıyor. Bu, dünyanın iki numaralı süt tüketicisi Çin tarafından tüketilen hacmin neredeyse iki katına denk geliyor.

Büyümeyi besleyen güç nedir?

Hindistan'da hanelerde tipik süt tüketimi;

%45 çay veya kahveye katılan

%30 çocuklar için sıvı süt

%17 çökelek veya yoğurtta kullanılan

 %8 diğer şekillerde pişirilen

Peki bu yüksek tüketim ve üretim düzeylerini besleyen güç nedir? İlk olarak, 1,3 milyarlık nüfusa sahip olan Hindistan’da, süt günlük diyetin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Hintlilerin çoğu vejetaryen olduğundan, süt önemli bir protein kaynağı oluşturuyor. Hintliler çay ve kahveye eklemekten yoğurt ve çökelek yapmaya, köri ve diğer sevilen Hint yemeklerini pişirmeye kadar her şeyde süt ve diğer sıvı süt ürünlerini kullanıyor. Birçok kültürde olduğu gibi, süt çok besleyici olmasından ötürü çocukların da yaygın olarak tükettiği bir içecek. Hindistan, yıllar yılı kendisi için büyük zorluklar oluşturan bazı kronik verimlilik sorunlarının da üstesinden gelmeye başlıyor. Örneğin, ülke dünyadaki en büyük sığır ve buffalo öküzü nüfusuna sahip olmasına karşın hayvan başına verimlilikte de dünyada sonuncu sırada yer alıyor. Birçok çiftçi sadece iki ya da üç ineğe sahip ve bunlardan elde ettiği günlük süt miktarı bir ya da iki litreyi geçmiyor.

Nitekim, Hindistan’daki inek başına verimlilik yılda  sadece 1.000 kilogram ile yılda 2.038 kilogram olan dünya ortalamasının yarısının da altında.

Hindistan, 300 milyon hayvanla dünya büyük baş hayvan nüfusunun 1/5’ini barındırıyor. Ancak, hayvan sahiplerinin çoğu küçük köylerde yaşıyor ve her birinin sürüsündeki hayvan sayısı iki ya da üçü aşmıyor. Bu durumun temelinde aralarında düşük genetik potansiyel ve zayıf beslenmenin de yer aldığı birçok etken yatıyor. Ne var ki, büyük bölümü devlet kurumları tarafından yürütülen ve desteklenen yeni aşılar, daha iyi hayvan bakım tesisleri, suni döllenme ve diğer teknolojiler sayesinde verimlilikte de bugün artış yaşanıyor

Kutsal inekler

Hindistan, 300 milyon baş süt sığırı ile dünyadaki toplam inek nüfusunun kabaca 1/5’ine sahip. Ancak bu ineklerin büyük bölümü, tüm sürüleri iki veya üç hayvandan oluşan küçük köylerdeki çiftçilere ait

Birçoğu Hindistan’ın yoğun nüfuslu şehir ve köylerindeki caddelerde hiçbir şeye aldırış etmeksizin salına salına dolanıyor. Ancak çok az kişi onları rahatsız etmeyi aklından geçiriyor. Bunun nedeni ise, 3.000 yıldan uzun bir süredir, Hindistan’daki 930 milyon Hindunun ineğin yenmeyip saygı gösterilecek kutsal bir yaratık olduğuna inanması.

Verdiği süt ile hayatı besleyen medeniyetin anası olarak ineğe duyulan saygı Hinduların kutsal metinlerinde ortak bir temadır. Dolayısıyla, Hinduların ineğe tapındıklarını söylemek yanlış olsa da, çoğu ineğin Hindistan’da saygın bir hayat sürdükleri söylenebilir.

Dünyada sütün satılma şekli kültürler arasında değişiklik gösteriyor

Dünyanın her yerinde, süt ve diğer sıvı süt ürünleri için ana satış kanalları süper ve hipermarketler olmuşsa da, bakkal dükkanları ve diğer perakendeci türleri ilk gruptan yavaşça pazar payı çalıyor. Dünyanın en büyük iki süt tüketim pazarı Çin ve Hindistan’da, süpermarketler toplam süt satışlarının nispeten küçük bir oranını temsil ediyor. Örneğin, Çin’de, tüm süt ve diğer sıvı süt ürünü satışlarının %42,5’i bakkal dükkanlarında satılıyor.

Hindistan’da, sütün sadece % 5’i geleneksel perakendeciler tarafından satılırken, % 70’i tüketici hanelere özel süt dağıtıcıları tarafından doğrudan dağıtılıyor ve %25’i kentsel bölgelerde satış makineları veya cadde kenarlarındaki küçük kulübelerde satılıyor.

Süt kooperatifleri üreticileri destekliyor

Her gün: 50.000 köyden 70 milyon çiftçinin sağdığı 105 milyon ineğin sütü (çiftçi başına ortlama 1-2 litre) ulusal süt şebekesi tarafından Hindistan’ın 700.000’den fazla şehrine ulaştırılıyor

Süt üreticileri Hindistan’daki süt kooperatif sisteminden de büyük ölçüde destek alıyorlar. Neredeyse 40 yıl önce, Hindistan 50.000 köye yayılmış 70 milyona yakın çiftçiden süt toplayan son derece verimli bir ulusal süt şebekesi kurdu. Bu kooperatif ağı ile, soğutmalı toplama merkezlerine nakledilen süt burada kalite kontrolünden geçip işlendikten sonra şehirlere ve sütü satın almış olan büyük süt şirketlerine gönderiliyor.

Birçoğu bilgisayar donanımlı ve otomasyonu sağlanmış süt kooperatifleri süt üreticilerinin ellerindeki tüm sütü satmalarını ve sütleri için adil bir fiyat almalarını da sağlıyor. Süt üreticileri adına ödeme düzenlemelerini de idare ediyorlar.

Halen, Hindistan’da tüketilen sütün % 65’i, sütün bir kaptan diğerine döküldüğü “açık” veya ambalajlanmamış halde tüketiliyor. Öte yandan, sağlık, güvenlik ve rahatlık ile ilgili nedenlerden ötürü, özel torbalar veya karton ambalaj içinde tüketilen sütün oranında artış görülüyor.

Son dört yılda, Hindistan’da pastörize plastik poşetler içinde satılan süt vediğer sıvı süt ürünlerinin tüketimi yılda % 4,5 artarken, karton ambalaj içinde satılan sütte yıllık büyüme ise % 24,6 olarak gerçekleşti.

Hindistan nüfusundaki büyümeye ve ülkenin verimlilik konusundaki sorunlarını çözüme

kavuşturmasına paralel olarak, Hindistan’ın dünyanın en büyük süt üretici ve tüketicisi olarak sahip olduğu çifte birinciliği koruması bekleniyor

 Kaynak: Tetra Pak Küresel Süt Endeksi, Sayı.1,Haziran 2009.

 

Güncel
 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved