Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Ekonomi ve Su Politikaları Arasında Uyum Yaratmak

Ger Bergkamp, Claudia W. Sadoff*

...

Su yönetimi ve ekonomi yönetimi çift yönlü bir cadde gibidir. Su yönetimi, ekonomi performansını ve yapısını etkiler; ekonomi politikaları da su kaynaklarının durumu üzerinde etkili olur. Ekonomilerin ve suyla bağlantılı ekosistemlerin sürdürülebilirliği, her iki politika arasında daha iyi uyum sağlanarak ve su kaynaklarının farklı sektörler ve kullanıcılar tarafından daha verimli ve adil kullanılmasının yollarını bularak artırılabilir.

Bir tarafta, su yönetimi ekonomiye etkileri de düşünülerek tasarlanmalıdır. Ne tür ekonomik faaliyetler teşvik ya da men edilmeli? Bu olası değişiklikler, daha geniş kapsamlı ekonomik, çevresel ve toplumsal hedeflerle tutarlı mı? Büyümeyi mi yoksa sürdürülebilirliği mi artırırlar? Bunlardan kim yararlanacak, kim zarar görecek? Bu uygulamalar yoksulları ve zenginliğin daha geniş kitlelere dağıtılmasını nasıl etkileyecek?

Öte yandan da, ekonomi politikalarını yapanlar su yönetimi üzerindeki etkileri dikkate almalıdır. Sektörel ve makroekonomik politikalar daha verimli ve sürdürülebilir bir su yönetimini mi teşvik edecek, yoksa atıklara, aşırı tüketime, su kaynaklarının ve su ekosistemlerinin bozulmasına mı yol açacak? Ekonomik teşviklerin, sürdürülebilir su yönetimini geliştirecek şekilde tasarlanabilmesi için politikalar değiştirilebilir mi ya da denkleştirici mekanizmalar oluşturulabilir mi?

Sürdürülebilir bir ekonomide toplumsal, ekonomik ve düzenleyici teşvikler birbirine uyumlu hale getirilerek aşağıdaki konularda iyileştirme sağlanmalıdır:

•sürdürülebilir su tüketimi modelleri;

•bugünkü ve gelecekteki refahı artıracak su tahsisatları;

•verimliliği, su kalitesini, çevre korumayı ve ekosistem bütünlüğünü geliştirecek su yatırımları, teknolojileri ve uygulamaları.

Günümüzdeki su kullanımı modellerinin sürdürülemez olduğu çok açık. Mevcut uygulamaların devam etmesi halinde, 2050'de tüm dünyayı doyuracak kadar yiyeceği üretmek için yeterince su kalmayacağını gösteren sağlam kanıtlar var. Bu uygulamalar ayrıca pek çok ekosistemi tüketiyor ve bozuyor; doğal ortamların geleceği ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği hakkında ciddi kaygılar yaratıyor. Çevre ve ekosistem dinamikleriyle başa çıkabilmek, hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin karşısında duran en büyük sorun olarak görülüyor.

Fakat iyimser olmak ve harekete geçmek için yeterince nedenimiz var. Geleceğe giden yol pürüzsüz değil ama elimizdeki bilgiler, gelecek on yıllarda hem dünya nüfusunu beslemek hem de gezegenin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli değişiklikleri yapabileceğimizi gösteriyor. Bu bölümde de açıkladığımız gibi, teknolojilerde ve yönetim uygulamalarında yapılacak bir dizi yenilikler sayesinde, suyun tüm kullanım alanlarında olası verimlilik artırılabiliyor. İnsanların ve doğanın kullanabileceği su miktarı da, giderek daha da gelişen yönetim modelleri ve teknolojilerle çoğaltılabiliyor. Ekosistem ile ilgili teşhisler ve yönetim teknikleri, ekosistemlerin sağlığını korumanın, hatta daha da iyileştirmenin uygun maliyetli araçları olduğunu ortaya çıkarıyor.

Geniş kapsamlı müzakereler, daha iyi yapılandırılmış ve şeffaf karar alma mekanizmaları, su yöneticilerinin suyun değerini anlamalarına ve geçmişte yapılan çevresel ve toplumsal hataları tekrarlamamalarına yardımcı oluyor. Ekosistem hizmetlerini korumanın gerekliliğinin giderek daha çok anlaşılması ve doğal çevreyi koruma isteği de, ekonomik işaretler ve teşvikler ile sürdürü1ebilirlik arasındaki uyumun artırılmasını sağlıyor.

Bütün bu yenilikler ve gelecekte yaratılacak olanlar, su yönetiminin, ekosistemlerin ve ekonomilerin sürdürülebilirliğini teminat altına alabilir. İşin zor yanı, değişmek olacaktır.

*Sürdürülebilir Ekonomide Su,Dünyanın Durumu-2008; Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin Yenilikler,Worldwatch Enstitüsü, TEMA Vakfı Yayınları No:54  
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved