Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

İsim,Unvan,Simge; Kimlik ve Şahsiyet…

İsminizin veya unvanınızın başkaları tarafından yanlış telaffuz edilmesi karşısında nasıl bir tepki verirsiniz?

Bu yanlışlığın yazılı olarak yapılmasına ne dersiniz!

Herhalde herkesin kendine göre bir duyarlılığı veya tepkisi vardır. Kim bilir, bazılarımız belki de hiçbir tepki göstermez.

Peki, karşınızdaki kişi kendi adını yanlış yazıyorsa veya meslek unvanını yanlış yazıyorsa ne gözle bakarsınız. Burada yanlış yazmaktan kastımız, örneğin bilgisayarda veya daktiloda yanlış tuşa basmaktan dolayı yapılan hatalar gibi sehven yapılan hatalar değil. yanlışı doğru kabul ederek yapılan yanlışlardır. Bu şekilde bir yanlışı yapan kişilere ne kadar değer verirsiniz ve saygı duyarsınız.

Mesleğimizle ilgili vatandaşın çok farklı hitaplarını biliyoruz. Eski dilimizde doğru bir kavram olmasına karşı Baytar denince tepki gösteriyoruz. Peki, meslek mensuplarımız mesleki unvan ve isimlere, mesleki kurumlarımız ve organlarının tanımlarını doğru yapmaya ne kadar hassas davranıyorlar.

Öncelikle meslek mensuplarımızın önemli kısmı maalesef meslek unvanlarını doğru kullanmıyor. Daha kötüsü bir kısmı yanlışı doğru kabul ediyor ve böyle kullanıyor. Geçmişte çeşitli ortamlarda tartışıldı. Makaleler yazıldı. Burada meslek unvanımızın gerekçelerini yazmayı anlamsız buluyorum. Her kim nasıl düşünüp değerlendirirse değerlendirsin, mesleğimizi tanımlayan 6343 sayılı yasa meslek unvanımızı “VETERİNER HEKİM” olarak tanımlıyor. Herkes de bu yasal tanıma uymak mecburiyetindedir. Yasanın kabul edildiği 1954 yılından bu yana aksine bir tanım yapmak yanlış olur.

Bir çok meslek mensubunun meslek unvanını “veteriner hekimi” olarak tanımlamasının, bu şekilde imza atmasının hatta kart bastırmasının hoş görülebilir bir tarafını bulmak zordur. Oda Yönetimlerinin bu konuda  kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekmektedir. Eğer bu tanımda yanlışlık görülüyorsa; bilim adamlarının  bu tanımın yanlış olduğunu ortaya koymaları sonucu  yasa değişikliğine gidilmesi gerekir ki ancak ondan sonra meslek unvanı değişebilir. Bu unvanın son yıllarda kamudaki personel kadro unvanlarının yanlış yazılması veya düzeltilmesi ile de doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.

Mesleki kurum ve kuruluşlarımızın tüzel kişiliklerinin ve organlarının isimlerini ne düzeyde doğru kullanıyoruz. Yıllarca alışkanlık halini alacak şekilde mesleğimizin üst örgütü Türk Veteriner Hekimleri Birliği yerine Konsey, Merkez Konseyi olarak tanımlandığını görmekteyiz. Hatta yazılı kaynaklarda, mevzuat kitaplarında dahi bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu yanlışlığın “Konsey yönetimi, Merkez Konseyi Yönetim Kurulu” gibi halen devam eden yanlış kullanımlarını görmeye devam ediyoruz.

Yine 6343 sayılı yasa meslek örgütünü “TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ” olarak tanımlamıştır. Merkez Konseyi ise “Türk Veteriner Hekimleri Birliğini içte ve dışta temsil eden, meslekle ilgili her türlü işleri yürütmek ve 6343 sayılı kanunda öngörülen hükümleri tatbik etmekle mükellef Büyük Kongrece iki yıl için gizli oyla seçilmiş yedi üyeden oluşan”, Birliği yöneten heyetin, yani yönetimin adıdır.

Benzer yanlış kullanımlar Odalarda da görülmektedir. Doğru tanım örneğin “Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası”, “Bursa Veteriner Hekimleri Odası” şeklindedir. Buradaki “hekimleri” tanımı o bölgede çalışan veteriner hekimleri ifade etmektedir. Burada “i” eki doğru kullanımdır.

Diğer taraftan ise mesleki derneklerin bazılarında da “i” ekinin yanlış kullanıldığı görüşündeyiz. Veteriner Hekimleri Derneği, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği v.b. gibi. Buradaki ifade veteriner hekim yerine veteriner hekimi kullanmakla aynı anlama gelmektedir.

Bazen de oda organları ile ilgili olmayan unvanların da kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin Onur Kurulu Üyesi v.b gibi. Halbuki Türk Veteriner Hekimleri Birliği organlarında Onur Kurulu diye bir organ olmayıp, Oda Haysiyet Divanı ve Yüksek Haysiyet Divanı bulunmaktadır.

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Amacımız kişi ve kurumları eleştirmek değil, daha iyiye, daha güzele sahip olmak için uyarmaktır. Önemli olan hataları düzeltmek, tekrarlamamaktır. İsim ve unvanları kullanırken dikkatli olmak, isim ve unvanlara gösterilen hassasiyetin, bir anlamda  şahsiyet kazanma ve kazandırmanın önemli yollarından birisi olduğunu unutmamak gerekir.

Adını ve unvanını doğru kullanmayı bilmeyenlere, başkalarının değer vermesi ne düzeyde beklenebilir. Unutmayalım ki adımız ve unvanımız kimliğimizi belirleyen unsurlardır. 

Simge ve Logo Kullanımı

İsim ve unvanların doğru kullanımı kadar simge ve logoların kullanımına da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği inancındayız.

Asa ve yılan tıbbın müşterek simgesidir. Bu hepimizin bildiği bir temel bilgidir. Veteriner Hekimliğin simgesi de asa ve ona sarılmış yılandır. Bunun şekli ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Türk Veteriner Hekimliğinin simgesi, hem diğer mesleklere göre hem de dünyada kullanılan veteriner hekim simgelerine göre farklı özellik göstermektedir. Logosunda  Milli Bayrağımızın simgesini taşıyan tek meslek simgesi bize aittir. Asayı, eğitimin simgesi olan meşale olarak alarak, meşaleye sarılı yılan ve ay yıldızdan oluşan simge Türk Veteriner Hekimliğinin simgesi olarak seçilmiştir.

Bu güzel simgeyi belirleyen ve ortaya koyanları saygıyla anıyoruz.

 Bizlere düşen bu simgeyi düzgün olarak kullanmaktır. Bayrağımızın simgesi olan ay yıldızın aslına uygun ölçü ve oranlarda olması, meşaleye sarılı yılanın düzgün olması önem kazanmaktadır. Bu konuda meslek logosunun ve mesleği ve mensuplarını temsil eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği logosunun standart olması ve kullanılması vazgeçilemez bir kural olmalıdır. Logoların, kurumları tanımlayan öz simgeler olduğu akıldan çıkartılmamalıdır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından logo üzerinde çeşitli dönemlerde çalışmalar yapılmıştır. En son çalışmalar TVHB 38. Dönem Merkez Konseyi tarafından yapılan çalışma ve sonrasında 39.dönem Merkez Konseyi’nce hazırlanan ve son şekli verilen logo olmuştur. Bu logo, Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından kullanılmaya devam edilmektedir.

Bunun dışında mesleki kurumların, Fakültelerin ve derneklerin kendilerine ait logolarının olması doğaldır. Ancak bu kuruluşlar da da, logo düzenlenirken yukarıda ifade edilen Türk Veteriner Hekimliğini tanımlayan temel simgenin özelliklerine dikkat edilmesi gerekir. Detaya dikkat edilmeyen hallerde hiç de hoş olmayan logolar ortaya çıkmaktadır.

Her şeyin ötesinde, veteriner hekim logosu ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Odalarının logosunun standart olmasına, her veteriner hekimin ve meslek örgütü yöneticisinin dikkat etmesi önemli bir husustur. Bu mesleğe ve kuruma duyulması gereken saygının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Organları arasında birlikteliği sağlayamayan bir örgütün mesleğin Birliği olmakta başarısı ne olabilir? Yarım asrı aşan bu kargaşa artık sona ermelidir.

Unutmayınız ki simgeniz kimliğiniz, kimliğiniz şahsiyetinizdir.07.04.2007

Dr. Mustafa Altuntas
TürkVet

yorum yaz

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved