Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Sermaye olarak Su

Ger Bergkamp, Claudia W. Sadoff*

Bundan elli yıl önce sürdürülebilirlik sık kullandığımız sözcüklerden birisi değildi ve su da ikti­satçıların düşündüğü bir konu değildi. Klasik iktisatçılar toprağı (tüm doğal kaynaklar anlamında), işgücünü ve sanayi sermayesini, zenginliğin temel kaynaklan olarak görüyordu. Neoklasik iktisatçılar ise sadece işgücü ve sermayeye odaklanıyor, "toprağı" başka herhangi bir şeyle değiştirebilir bir sermaye türü olarak algılıyordu. Genel kanı, doğal kaynakların talebe göre çok daha fazla olduğu ve dolayısıyla da, kısıtlı kaynaklan (kul­lanıldıkça alternatif ekonomik fırsatları sınırlayan kay­naklar) dağıtmaktan sorumlu olan iktisatçı için önemli bir odak noktası teşkil etmediğiydi. Çevrenin sadece , değerli girdiler sunan bir "kaynak" olarak değil, aynı zamanda ekonominin yarattığı atık ve kirlilik için bir "eviye" olarak da kullanıldığı gerçeği görülmedi. Bunun yanı sıra, çevrenin "kaynak" ve "eviye" özelliklerinin kapasitesinin, refah ve ekonomik büyümeyi sınırlayacak ölçekte tüketilebileceği de düşünülmedi.

Özellikle su söz konusu olduğunda, doğal sermayeye değil, sanayi sermayesine odaklanıldığı açıkça görülüyor. Fiyatlar belirlenirken, kaynağın kendi değeri hiç dikkate alınmadan, sade suyu dağıtmak için gereken harcamalar hesaplanıyor (altyapı, operasyonlar ve bakım masrafları). Değeri yeterince bilinmeyen bir su kaynağı hem aşın tüketiliyor hem de yapılan yatırımların anlamlı olup olmadığı hakkında yeterli bilgi vermeyen, çarpıtılmış fiyatları yansıtıyor. Ekonomik faaliyetlerin gerçekten değer yaratıp yaratmadığını, kaynağın tükenmekte olup korumaya alınmasının gerekip gerekmediğini göstermiyor. Ama yine de su dağıtımının yüksek sermaye gerektiren bir işlem olduğunu ve dolayısıyla yatırılan sermayenin, su yatırımlarının mali ve ekonomik incelemesi için önemli bir odak noktası olarak kalacağını söylemek mümkün. Dikkat edilmesi gereken konu, su kaynaklarının değerinin de önemli olduğunu ve suyun ulaşılabilirliğini, kalitesini, zamanlamasını sadece "varsayımlara" dayandırmanın doğru olmadığını unutmamak.

*Sürdürülebilir Ekonomide Su,Dünyanın Durumu-2008; Sürdürülebilir Bir Ekonomi İçin Yenilikler,Worldwatch Enstitüsü, TEMA Vakfı Yayınları No:54  
Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved