Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Veteriner Hekimlik  Mesleğinde Stres*

Martina Anne Kinsella

Cranemore, Kildavin, Co.Carlow, İrlanda

 

Aşağıdaki Zen sözüyle konuşmamı açıyorum, 'Yön değiştirmediğimiz sürece muhtemelen nereye gidiyoruz?' Bugün burada misafir konuşmacı olarak daveti kabul ettim çünkü amacım veteriner hekimde strese vurgu yapmaktır meslek. İnşallah farkındalık yaratmak ve birçok veteriner hekimin kendilerini sık sık kendileri buldukları yönünü değiştirmenin yollarını gösterme konusunda bir etken olabilirim - stresin üstesinden geldiği ve bu bireylerin yaşamı üzerinde olumsuz sonuçları olan bir hayata. Öncelikle, stresin yaşamımızın bir parçası ve parseli olduğunu fark etmemize rağmen, motivasyonumuzu güçlendirmek ve pek çok faaliyeti gerçekleştirme kabiliyetimizi artırmak için “pozitif stres” olarak adlandırdığımız bir şey önemlidir. Ancak bu '

Stres Faktörleri

Richards 1989, stresi “bir kişinin talepleri arasındaki üçlü ilişki, o kişinin bu taleplere ilişkin duyguları ve bu taleplerle başa çıkma yetenekleri” olarak tanımlar. Bugün özellikle stresin olumsuz yönlerinden bahsediyorum. Eminim ki, herhangi bir meslekte stresin nedenlerini araştırmak, potansiyel stres yaratanlar için sonsuz bir liste üretecektir, ancak strese neden olabilecek en yaygın faktörler genellikle aşağıdakileri içerir:

 Çalışma koşulları - bu durum zaman baskısı altında çalışmayı, fakir, eski ekipmanı kullanmayı, işverenlerin belirsiz veya mantıksız beklentilerini, zorbalık ve uyuşmazlıkları, iş sahasındaki etki eksikliğini ve terfi imkânı bulunmamasını içerebilir.

 İkincisi, ilişki sorunları ve aile meseleleri - iş dışında yaşanan durumların çok zor olduğu durumlarda, kişinin çalışma hayatına da zarar vermektedir.

 Üçüncüsü, sağlık sorunları - kronik ağrı ya da kötü sağlık, bir işi işten atmak için oldukça zor bir deneyimdir.

 Son olarak, finansal zorluklar - para endişeleri, özellikle gelen ücret faturaların ödenmesi için yeterli olmadığında aşırı derecede stresli olabilir. Ek olarak, bu gün ve yaşta insanlar üzerinde 'zenginleşmek' ve sürekli eğlence ve tatminkar bir hayat yaşamak için daha fazla baskı vardır.

Veteriner Hekim Stresörleri

Yine de, yukarıda belirtilen stres faktörlerine daha fazla dikkat çekmek için adil olduğunu düşünüyorum, veterinerlik mesleği, kendi başına çok daha farklı potansiyel stresörlere sahip olduğunu kabul edebilir. Öncelikle (tıpkı Veteriner Hekimler Kraliyet Koleji'nin eski başkanı Profesör Richard Halliwell, Veteriner Yardım Vakfı'ndan Brian Hoskin ve Voracek gibi araştırmacılar tarafından işaret edildiği gibi), yüksek zekalı ve yetenekli bir birey olma zorunluluğu ve zorlu vet okulunun tümü, eğitimde oldukça stresli bir deneyime katkıda bulunur - Vet Yardım Hattı'nın başkanı olan Austin Kirwan'a göre, üniversiteden ülkedeki küçük uygulamaların tecrit edilmesine kadar geçen “kültür şoku” ile daha da şiddetlenir.

İş yükü ve her zaman görüşme zorunluluğu, gece görüşmeleri, haftasonu çalışmaları ve yoğun baharda buzağılama ve kuzulama, çoğu veterinerin strese büyük bir katkı oluşturduğu düşünülür ve bu, üzerinde yaptığım küçük bir çalışmada açıkça ortaya konmuştur. güney doğudaki veterinerler. Bu durumun, ilaca bağlı sıkı yasaların, bir koyundaki basit bir ayak durumunun veteriner tarafından görülmesi ve teşhis edilmesi gerektiğinde, bu bilginin kendileriyle mükemmel şekilde yetkin hale getirilebileceği düşüncesiyle, bu durumun daha da körüklendiğine inanıyorum. Çiftçiler ve veteriner için yoğun dönemlerde, bu sefer daha acil, hayat kurtarıcı vakaları boşa harcamamak, her birinin diğerinin ajitasyonunun küntünü taşıyarak, hayal kırıklığını artırır.

Daha yakın zamanlarda yapılan veterinerlik çalışması, Avustralya Veterinerlik Dergisi'nde Anne Tynan'ın bir makalesinde atıfta bulunulan yeni bir stres kaynağının gelişimini yaşamıştır - insan hayvan bağının önemi önemli ölçüde artmıştır, Hayvanların tedavisi ve kayıp evcil hayvanlar için müşterilerin acı çekmesine yardımcı olmak. Müşterilerle uğraşmak ve saate karşı çalışırken hassas olmaya çalışmak konusunda çok az eğitime sahip olmak, herhangi bir veterinerin bu tür bir zorlama altında profesyonelce performans göstermesini çok zorlaştırıyor. Veteriner Hekimler Uygulaması Derneği'nden Nic Blaney tarafından belirtildiği üzere, acil durumlarda her zaman veteriner hizmeti vermek zorunda kalmak büyük bir sorumluluk ve taşıyacağı yüktür.

Diğer birçok kişi de benzer sonuçlara sahip olan veterinerlik mesleğinin stresine baktı. Örneğin, Juliet Cazer (2002), birçok veterinerin kapasiteye ve bunun ötesine gerilerek özdeşleşebileceğini iddia etmektedir. Veteriner mesleğinin, farklı stres kaynakları ile baş edemeyenlere, Jeyaretnam ve diğerlerine göre yaşamı tehdit edeceğini ileri sürecek kanıtlar yoktur. Connolly (2003), Dromey (1992) 'nin sözleriyle yazıyor; pratisyenlik, işlerinde kilitli birçok duyguyla, veterinerlerin yaşamları üzerinde korkunç bir ücret alıyor. Zamana karşı stresli, çoğunlukla yalnız bir eziyet, 'Bağımsız' Ian Herbert bize hatırlatır. Yeni Zelanda Massey Üniversitesi'nden Dr. Dianne Gardner, veterinerlik mesleğinde stres üzerine bir araştırma yaptı ve çok sayıda stres kaynağı buldu. Kırk yedi alt gerilim kaynağı içeren altı ana başlık olduğunu ortaya koydu. Altı dahil:

1. İşyükü - örneğin aşırı iş talepleri, iş üzerinde, uzun basınçlı gün.

2. Müşteri sorunları - mantıksız, talepkar, eleştirel, güvenilmez müşteriler, müşteri acısı, kötü evcil hayvan disiplini ve mali gibi.

3. Kişilerarası ilişkiler - personel sorunları, destek eksikliği, hatalar, iletişim vb.

4. İş sonuçları - başarısız ve zor vakalar anlamına gelir.

5. Çalışma kısıtları - bu, evrak, bürokrasi, kötü şartlar ve ekipman, denetim, tecrit ve kariyer ilerlemesinin eksikliği ile oldukça büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

6. Son olarak, hava şartları, seyahat, dava riski, kişisel riskler, iş-yaşam dengesi, aile sorunları vb.

Ayrıca, mesleğe bağlı çeşitli sağlık tehlikeleri, stresi yoğunlaştırmakla ilgilidir. Böyle büyük hayvanların, enfeksiyonlar taşıma ve şiddetli havalarda unsurlarına göğüs gererek dan, gebe kadınlarda ciddi yaralanma riskini doğmamış cenini tehlikeye sokan brusella leptospirozun veya Weil hastalığı, toksoplazma gibi hastalıklar tüm sağlık ve refahı için bir tehdit Veteriner Hekimlerin Eğer sözleşmeli ise, brusellozun sağlığı üzerinde yaşam boyu bir etkisi olabilir ve bu da şiddetli depresyon nöbetlerine yol açar. Veteriner Cerrahlar Sağlık Destek Programı Dr Virginia Richmond ve Dr Richard Mellanby'nin, Cambridge University patoloji bölümünde bir veteriner ve araştırmacı veteriner meslek meslekte ruh sağlığı sorunları için büyük bir stigma verdiği bulduk. Bu nedenle az yardım ile, Alkol ve uyuşturucu sık sık ıstırabın hafifletilmesi için seçilen çareler haline gelir. Ne yazık ki, bu durum birçok veterinerle birlikte - alkol ve uyuşturucudan kısa süreli psikolojik rahatlama kısır döngüsüne, sürekli kullanımdan kaynaklanan uzun süreli zihinsel ve fiziksel bozukluklara daldırıyor. Bu arada, veterinerlerin, ketamin ve diğer ölümcül hayvan enjeksiyonları gibi uyuşturuculara kolay erişime sahip olmalarından dolayı, duruma yardımcı olmuyor.

Durumun Değiştirilmesi

Yani durumu değiştirmek için herhangi bir şey yapılabilir mi? Fotoğrafın son derece kasvetli olduğu sonucuna varmak için mazur görülebilir ve gerçekten de öyle görünüyor, ama bazen basit ve basit değişiklikler bile büyük bir fark yaratabilir. Mesleğin zorlu doğasını değiştirme gücümüzün olmadığını biliyoruz: hayvanlar hastalanıyor - zamanlama buna girmiyor, bürokrasi, mevzuat, dava riski, artı sağlık riskleri işin bir parçası. Bununla birlikte, anahtar herhangi bir duruma yaklaşımımızda yatar, bu nedenle eğitim başlangıç ​​noktası olmalıdır. Veterinerlik müfredatına kişisel gelişim ve öz bakım dersleri oluşturmanızı öneriyorum. Haftada bir saatlik ders, eğitim programını çok fazla bozmamalı, ancak gelecekte veteriner hekimler için yaşam seyrini değiştirme kapasitesine sahip olmalıdır. İletişim becerileri, kişilerarası beceriler, zaman yönetimi, önceliklendirme, özbakım ve fiziksel esenlik, stres yönetimi, benlik saygısı yaratma, destek alma ve destek verme, görevleri paylaşma, takım çalışmasını geliştirme, çatışma yönetimi, atılganlık becerileri vb. yararlı konular. Onların önemi ve değeri hepimiz için çok belirgindir, ancak büyük çoğunluğumuz onları hayatlarımızda uygulamada vasıfsızdır.

Şu anda benim bölgemdeki ve çevre ilçelerdeki veterinerlik uygulamalarını ziyaret ediyorum, onları zor durumda kalmaları için bir yere ihtiyaç duyduklarında bir çıkış noktası olarak kullanabileceğimi biliyorum. Veterinerlerin kendilerini durumlarını iyileştirmek için önerecekleri bir anket çalışması yaptım. Şimdiye kadar geri dönen anketler, bir eğitim programına karşı olumlu olmuştur. Bazıları son yıl önerdi: diğerleri - uygulamada birkaç yıl; ve diğerleri her zaman söylediler. Şahsen ben bir yıl içinde başlamaktan yana olacağım. Bu, genç mezunlara kişisel bakımlarının önemini ve veterinerlik mesleğinin hem işçilerin sağlığı ve refahı hem de hayvan refahı konusunda ciddi olduğunu göstermektedir.

Veteriner Hekimin değişiklik yapabileceği bir diğer alan ise, komşu veteriner hekimlerden müşterileri korumak için uygulamanın rekabet gücüdür. Bu tutum, iyi uygulamalara zararlıdır: kıskançlık ve barınak kudretleri artık, daha küçük uygulamaların birleşmesinin uygun bir anlam taşıyacağı, aynı lokalitede birbirini tekrar eden beş veya altı kişilik bir ve iki kişilik uygulamaların yerine geçeceği yere eklenmiştir. Daha fazla off-duty zaman, görevler paylaşıldı, uzmanlık ve bilgi aktarıldı, izolasyon azaltıldı, daha az gece çalışması, seyahat en aza indirildi, yemek zamanının kesintiye uğraması azaldı ve daha fazlası. Kişinin çatışmasının zorluklara neden olabileceğini anlıyorum, ama bu her durumda oluyor. Neredeyse kesinlikle dikkatli planlama, roller ve pozisyonların ana hatlarını çizme ve neyi açıkça belirten

Karşılıklı fiyatlardan daha düşük olan ücretlendirme ve fiyatlandırma endişesi, zaman zaman sorunlu olduğu için bana bildirilmiştir. Doğru ve tüm bunlar olabileceği gibi, o rotayı burada keşfetmek istemiyorum. Para, gerçekleri renklendirmemeli veya veterinerlik mesleğinin karşı karşıya olduğu gerçek sorunlardan dikkat çekmemelidir. Gerçek şu ki, insanların büyük çoğunluğu parayla ilgili, bazıları haklı ve bazıları değil. Para koşulları tamamen kişiseldir ve bazen de servetle ilgili saplantılarımız bizi ne kadar istediğimiz ile gerçekte ne kadar ihtiyacımız olduğuna göre ayırt edemez.

İntihar İstatistikleri

Ancak son nokta, birçok araştırmacının rahatsız edici bulguları ile ilgilidir; dünya çapında veterinerlik mesleği tüm mesleklerin en yüksek intihar oranına sahiptir - genel kamuoyundan dört kat daha yüksek, doktor ve diş hekimlerinin iki katıdır. Bunlar endişe verici istatistikler ve göz ardı edilemez. Hisse almak için mesleğe dahil olan herkesi etkiledim. Bu meslek mensuplarına hangi mesajlar gönderiliyor? Her ne kadar köklü ve başarılı bir hizmet olmasına rağmen, veterinerler, bu sonuca ulaşmak için gerçek insanların sahnelerin ardında yorulmadan çalıştıkları gerçeğini gölgede bıraktılar. Mesleği bir kaideye yerleştirmek, kesinlikle ve tamamen cesaretsizdir, çünkü bu tür bir ortam savunmasızlık için yer bırakmaz. Bunun yerine, kendi iç sorunlarını kendi başlarına halledebileceklerini kanıtlamak için iç savaşlarını görmezden gelerek baskı yapmaya hizmet eder. Veteriner Hekimlerin sıkıntılarını saklamak yerine konuşmak, yardım aramak için cesaretlendirmek için her şey mümkün olmalıdır. Pek çok kişinin kişisel sorunlara bağlı olduğu utanç unsuru, insanların kendilerini güvende hissetmeleri için söndürülmelidir. Gizli, tehdit edici olmayan, kolay erişilebilen koşullar sürekli olarak sağlanmalıdır, bu yüzden kimse aradıklarında yardımın yetersiz kalmasına neden olmaz. Danışmanlık burada bir seçenektir. Özellikle yardım istendiğinde, depresyon ve madde bağımlılığı tedavisi de danışmanlık hizmetlerine dahil edilebilir. Düşüncelerimize dayanarak bilişsel, davranış terapisi ile erken müdahale,

Sonuç

Tüm veteriner hekimleri gerektiğinde öz bakımda adımlar atmaya ve hayatınızın ne kadar değerli olduğunu fark etmeye çağırıyorum. Bir atasözünün bilge sözleriyle sonuçlanırım ve umarım mesajın herkes tarafından yüksek sesle ve net olarak kabul edilir: 'O, kendi başına hasta kimseye iyi gelmeyecektir.'

Martina Anne Kinsella

Cranemore

Kildavin

Co.Carlow, İrlanda

URL: https://www.vin.com/doc/?id=3866553

*Dünya Küçük Hayvan Veteriner Derneği Dünya Kongresi Bildirileri, 2008
Digital makine tercümesidir

TürkVet

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved