Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    > Kırsal Kalkınma
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Kırsal Kalkınma

Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Politikası Ve Türkiye’de Uygulanacak Ipard Programı Kapsamında Proje Hazırlama,Değerlendirme Ve Seçim Süreci

IPA Kırsal Kalkınma Ajansının Akreditasyonu

AB’de Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Bilgi Teknolojileri (IT) Yapısı, Ödeme Kuruluşu Altyapısı İle Olan İlişkisi Ve Etkileri, Türkiye’de Uygulanabilirliği

Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü- 2007- 2013 Yılları Arasında Ülkemizde Uygulanacak Olan Ipard Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi Ve Beklenen Gelişmeler

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Odaklı Kırsal Kalkınma Politikaları

IPARD Programı Kapsamında Türkiye’ye Verilecek Desteklere İlişkin Ödeme Süreci Ve Bu Sürecin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'de Ödeme Kuruluşlarının Yapılanması

Avrupa Birliği'nde Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi(IACS) Ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

AB Kırsal Kalkınma Politikasında Leader Yaklaşımının Yeri Ve Türkiye’de Uygulamaya Yönelik Yapılan Çalışmalar

IPARD Planının Uygulanması İçin Gereken İdari Yapılar Ve Plan Uygulamasının İzlenmesi

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Tedbirleri Uygulama Süreci

Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları Ve Türkiye’nin Uyumu

AB Kırsal Kalkınma Politikasının Hayvancılık Sektörüne Etkileri Ve Türkiye Hayvancılığına Muhtemel Yansımaları

 
Güncel
 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved