Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Türkiye'de "2011 Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" Anlayışı!

Bilindiği gibi, dünya'da ilk Veteriner Okulunun Fransa'nın Lyon kentinde kuruluşunun (1761) 250'nci yılı olan 2011 yılı "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" olarak benimsenmiştir. Bununla ilgili olarak dünyada çoğu gelişmiş ülkede yıllar önce planlanmış etkinlik programları olduğu halde, bugüne kadar Türkiye'de bu konuyla ilgili hazırlanmış ne yazılı olarak, ne elektronik posta ile iletilmiş, ne de herhangi bir resmi veya gayri resmi web sayfalarında paylaşılmış etkinlik programına rastlanılmamıştır. Halen de rastlanılmamaktadır.

Oysa, yıllar öncesinden "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" olarak belli olan 2011'in, neredeyse dörtte birlik (1/4) döneminin bittiği, kutlama yılının resmi kapanışına ise (10 Ekim 2011) altı (6) aylık sürenin kaldığı bu günlerde ortada ülke çapında resmi bir programın olmaması (TBMM'de ki Nisan2011'in ilk haftası resim sergisi hariç!) çok düşündürücüdür. Halbuki bu yıl, dünyada da kutlanan bir meslek yılı olarak ülkemizde yapacağımız her türlü etkinlik kamuoyunda daha fazla ses getirebilir, meslek adına bilinçli bir kamuoyu oluşturulabilir ve mesleğin toplumdaki popülaritesi arttırılabilirdi. Ama ne yazık ki 2011'den önce hazırlanmış bir program ve 2011 ile birlikte bu program çerçevesinde takvime bağlı yapılan bir etkinlik olmadığı için, haliyle meslek en fazla kamuoyu oluşturma aracı olan yazılı ve görsel basında yer almamıştır ve almamaktadır.

Yani dünyada yılı kutlanılan bir mesleğin, kutlama yapıldığı yılda ülkede ki yansımaları ile tam kendini bulacağı, tam kendini kabul ettirme fırsatının olduğu bir dönemde bile; etkili, çarpıcı, planlı hazırlanmış, takvimlendirilmiş, medya ile paylaşılmış bir program olmadığından dolayı 2011 yılı "Dünya Veteriner Hekimliği Yılının gerçek getirilerinden ülke olarak, meslek olarak yararlanılamamış ve yararlanılamamaktadır.

Buna karşılık; öyle zannediyorum ki; 2011 yılı "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" kutlamaları çerçevesinde yurt içi etkinliği olarak, en önemli etkinlik ve getiri ülkemizden başta kamu üst düzey yöneticileri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meslek adına resmi temsilci sıfatıyla yurt dışındaki etkinliklere katılacaklar ve ülkemizi oralarda meslek (!) adına en iyi şekilde temsil edeceklerdir...

Bütün bunlara rağmen 2011 yılı "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" kutlamaları çerçevesinde gerek yurt dışında yapılan, gerekse Türkiye'de hasbelkader olası etkinliklerde konuşmacılar, yine her zaman olduğu gibi, veteriner hekimlerin hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesinde, global açlığın (Türkiye'de?) azaltılmasında, insandan hayvana, hayvandan insana geçen (zoonoz) hastalıkların önlenmesinde, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanmasında, biyomedikal araştırmalarda, çevre ve biyo çeşitliliğin korunmasında, yani halk sağlığı alanında çok önemli yerlerinin olduğu vurgulanacak. Hatta veteriner hekimler olmazsa dünyanın sonu gelirmiş, dünyada en önemli meslek veteriner hekimlikmiş gibi söylemler, yorumlar yapılacak...Tabii ki; gelişmiş ülkeler için bu yorumların ve söylemlerin geçerliliği tartışılmaz, ya ülkemiz için!!!...(Bkz. Kendini Arayan Meslek Veteriner Hekimlik!!! Zafer Karaer, http://www.turkvet.biz/yazi/mp_kendini_arayan_meslek.htm )

Sonuç olarak ülkemizde gerek kırsal ve gerekse kentsel alanlarda veteriner hekimlik gibi en fazla toplumla içi içe olan bir meslek; faaliyetleri itibarı ile toplumda hak ettiği yeri bulamıyorsa veya bulmuyorsa, bunda başta mesleki yönetici kadrolarda bulunanlar olmak
üzere, mesleğin her kademesinde çalışanların kendilerinin bizzat icra ettikleri mesleki faaliyetlerle neresinde olması gerekirken, neresinde olduğuna iyi bakmalıdırlar, ama baktıktan sonra da mutlaka görmelidirler. Yani önce meslek içinde kendilerini arayıp, bulmaları gerekir..

Saygılarımla...

18.03.2011

 Prof. Dr.Zafer KARAER

 
Güncel
 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved