Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 

Organik İşletmede Tuberküloz Çıkışı ve Düşündürdükleri

Gümüşhane Kelkit de faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk modern Organik Hayvancılık işletmesinde tuberküloz çıkması, endişeye neden olurken sistemin sorgulanması gerektiğini gündeme getirmektedir.

Her türlü risk unsurlarının kontrol altında olması ve prosedürlerin sürekli uygulanması gereken bir organik hayvancılık işletmesinde hastalığın çıkması sistemin sağlıklı çalışmadığının göstergesi olarak yorumlanır. Bulaş kaynağı ağırlıklı olarak birebir temas olan tuberkülozun çıkması, durumu ve sistemi endişe verici olarak yorumlamaya yetmektedir.

Bu sonuç sistemin Organik Tarım ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin kontrol ve sertifikasyonun sorgulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

İlk çıkışında Bitkisel üretime yönelik hazırlanan yönetmelik ve uygulama birimi Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülürken, Bakanlık yapılanması ile Bitki Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir Daire Başkanlığı tarafından bu hizmetler yürütülmektedir. Bu süreçte yönetmelikte yapılan değişiklikle hayvancılık da uygulama kapsamına alınmıştır.

Su ürünleri içinde uygulamalar başlatılmış, Bitki Üretim Genel Müdürlüğü TSE ile birlikte yürüttüğü eğitim çalışmalarında veteriner hekim olmayan meslek mensuplarının denetimleri yapmak üzere sertifika sahibi kılmaktadır ki ziraat mühendisleri, biyologlar bu konuda yetkilendirilmektedir. Şu ana kadar bu konularda yetki almış denetçilerin dağılımı başlı başına sorgulanması gereken bir husustur.

Basına yansıyan, Rahmetli Tarım eski Bakanı Mustafa Taşar dönemindeki balığın bitki olduğunu ispat çabası, çabayı geçmiş, balıkların yanında ineklerin de bitki olduğunu kabul eden bir düzen fiilen uygulanmaktadır.

Esas itibarı ile iyi tarım uygulamaları ve organik tarım, gıda güvenliğinin önemli unsurlarındandır. Bu uygulamaların amacı gıdaların her türlü risklerden arındırmaktır. Bu risklerin olup olmadığı, risklerden arındırılmış bir üretimin olup olmadığı ilgili kontrol birimlerinin görevidir.

Gıda güvenliği ile ilgili her türlü risklerin kontrolü, Bakanlığın yapısındaki görev ve sorumluluklar yönüyle değerlendirildiğinde; İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım faaliyetlerinin kontrol ve sertifikasyon birimi Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olmalıdır ve mevcut yapıda başka bir alternatifi kabul edilebilir değildir.

Hayvancılıkta iyi tarım uygulamaları, iyi süt hayvancılığı, iyi besicilik uygulamaları, iyi balıkçılık uygulamaları gibi türü ne olursa olsun, veteriner hekimlerin dışındaki meslek mensuplarının denetim ve sertifikasyonda yetkilendirilmesi, hayvancılıkta iyi tarım ve organik tarım sertifikalarının toplumu ve tüketici kandırmaktan başka bir şey olmadığının, işin daha acı yanı ise bu işin Devlet tarafından, gıda güvenliği ve güvenilirliğini temin etmekle yükümlü bir Bakanlık tarafından yapılmasıdır.

Bu olay açık olarak göstermektedir ki bu konudaki yapılanma, denetim ve sertifikasyon işlemleri ciddi şekilde sorgulanmalı, gerek ilgili, sorumlu ve yetkili birimlerin, gerekse bu konuda yetkilendirilecek meslek mensuplarının mesleki yeterliliği sorgulanmalıdır.

Mesleki yetkinliği olmayan meslek mensuplarına düzenlenen kurslarla verilen denetçi belgeleri geçersiz kılınmalıdır. Aksi halde bir taraftan tüketici aldatılırken, diğer taraftan suç işlenmektedir. Hayvanlar üzerindeki her türlü ameliye uygulama, teşhis, kontroll ve tedavi konusunda tek yetkin meslek veteriner hekimlerdir. Organik ve iyi hayvancılık uygulamalarının temel unsurlarından olan hayvan refahı uygulamaları ve denetimi de doğal olarak hayvan sağlığının bir parçası olarak veteriner hekimlerin uhdesinde olan bir yetkidir.

Ülkenin modern ve ilk organik hayvancılık işletmesinde ortaya çıkan bu endişe verici durumun hızla giderileceğini beklerken; ilgililerce, kısa sürede bu saçma yapının düzeltilerek, olması gereken ciddiyete ve tüketiciyi güvence altına alacak bir şekle sokulması gerekmektedir.

Meslek kamuoyu, tüketiciler ile gerek mesleki gerekse tüketici örgütleri konunun takipçisi olmalıdırlar. 29.12.2012

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim

 

 
Güncel
     
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved