Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 
Bakan Ziyareti...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi Eker ile tarihi birlikte kararlaştırılan Konya toplantısına Sayın Bakanın katılmayışına tepki gösterildiği açıklanmıştı.

Bu tepkiden sonra toplantıya katılmayan Bakan ziyaretinin herhalde önemli gerekçesi olsa gerekir. Aksi takdirde bu ziyareti; zaman zaman bazı Oda Başkanlarımızın yaptıkları, şu ana kadar faydası görülmeyen, hatta bazı sakıncaları da olan Bakan ziyareti anlamını taşıdığı yorumunu yapmaktan kendimizi alamıyoruz.

 Gruplarda ve TVHB web sayfasında yayınlanan bilgiler ışığında Bakan’a takdim edilen konuların; Özlük haklarına ilişkin sorunların öncelikle çözülmesi, Veteriner hekim odalarının yetkilerinin arttırılması, İlaç satışındaki etik olmayan sorunların çözümlenmesi, Damızlık sığır yetiştiricileri birliklerini sağlık hizmetlerinden bir an önce çekilmesi ve ilaç  satmalarının önlenmesi, Uzmanlık eğitiminin bir an önce sağlanması, Damızlık hayvan ithalatının önlenmesi başlıklarını içerdiği anlaşılmaktadır.

Bu konuların her birisinin Sayın Sami Güçlü’ye de Sayın M.Mehdi Eker’e de defalarca takdim edildiği, her biri ile ilgili çözüm vaatlerinin Sayın Bakan tarafından verildiği meslek kamuoyunun bilgisinde ve kayıt altındadır.

Bu konuların genel takdimi yapılmakla birlikte;

Özlük hakları ile ilgili yanlışın düzeltilmesi için 2006 yılında Bakanlık ilgilileri, meslek örgütü ve maliye Bakanlığı temsilcisi ile birlikte hazırlanan yasa tasarısının neden bu güne kadar TBMM gündemine gelmesi için adım atılmadığının, bu taslağın akibetinin meçhul olduğu, arada çıkarılanları dikkate almadan; 2006 yılı Temmuz ayında Vali yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili 5540 sayılı yasa içerisine, Mart 2007 ayı içerisinde kabul edilen 5614, 5611, 5590 yasalardan birisinin içerisine dahil edilmediği, bunun sağlanması için nedense Bakanlıkça bir girişimde bulunulduğu konusunda  bilgiye sahip olunmadığı,

2002 yılında hazır hale gelen, 2005 yılında tekrar Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin zorlaması ile tekrar gündeme getirilen ve 2006 itibariyle yeniden düzenlenen, 17 Şubat 2006 tarihinde “Bakanlık üzerine düşeni kısa zamanda yerine getirecektir” sözü Bakan tarafından verilen Uzmanlık Yönetmeliğinin taslağının hala yayımlanmadığı,

Tüm boyutları taraf olan herkesçe bilinen ilaç satışı ile ilgili sorunların giderilmesi için Bakanlığın neden hiçbir adım atmadığı,

Veteriner Hekim Odalarının etkinliğinin artırılması ile ilgili 6343 sayılı yasa değişikliği tasarısının neden hiç gündeme getirilmediği,

Hayvan ithalinin yasak olmadığının ve ithalat bağlantılarının basına intikal eden yüksek rakamlarla yapıldığının, yetiştirici örgütlerinin tepkisine rağmen devam ettiği, 24 Mart 2007 tarihinde İstanbul’da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve SETBİR tarafından düzenlenen  Et ve Süt Sektörlerinde Küresel Vizyon Konferansında Sayın Bakan Eker’in “çok yakında Hayvan İthalatında uzun zamandır uygulamada olan kısıtlamaların kaldırılacağı” ifadesi ve bu yöndeki çabalara devam edildiği,

Damızlık Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Ziraat odalarının ilaç satışında Bakanlık teşkilatının gerekli denetimi yapmadığı, birçok örnekte yerel yöneticilerin ve Bakanlık İl yetkililerinin bu faaliyetlerin içinde yer aldığı,

Gerçekleri ile gündeme getirilen ve alınan cevaplar ne kadar önem taşımaktadır?

 Bununla birlikte serbest veteriner hekimler tarafından yürütülen gerek suni tohumlama gerekse aşılama, küpeleme v.b. hizmetler ile ilgili Bakanlık ile TVHB arasında protokol yapma çabası yerine, yasal olmayan faaliyetleri Bakan’a şikayet edilen, Bakanlığın bazı hizmetlerinde taşeronluk görevini üstlenmiş olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile “veteriner hekimlerden kesilen yasal olmayan haraçları meşru hale getiren” bir protokolü imzalamayı da anlayabilmek zordur. Protokol ortağını şikayet etmek ise ne kadar anlam taşımaktadır.

Bu şartlarda yapılan Bakan ziyaretini sorunlara çözüm getirmek mi?, Bakanla hasret giderme görüşmesi mi? Yoksa, hafızaların silinme çabası olarak mı değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler bunun göstergesi olacaktır.

Umutların tükenmemesi dileğiyle….28.03.2007

TürkVet

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved