Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Bir Yıl Geçti....

Tarih: 17 Şubat 2006

Ankara Dedeman Otelde" Mesleki Sorunlar; Çözüm Stratejileri ve Yolları" Zirve Toplantısı yapıldı.

TVHB  41.dönem Merkez Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda gündeme alınacak problemler için Oda Başkanlıklarının görüşleri alınarak 15 maddelik bir öncelikli liste oluşturuldu.

Toplantıya Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı, Veteriner hekim milletvekilleri, Bakanlık üst düzey veteriner hekim bürokratları, , Veteriner Fakültelerinin Dekanları, Vakıf, Dernek ve Mesleki ihtisas derneklerinin Başkanları, Diğer Bakanlıklarda ve kurumlardaki üst düzey bürokratlar davet edildi.

Mesleki sorunların çözüm noktasında yetkiye sahip herkesin davetli olduğu toplantı 35 kadar katılımla yapıldı.

Herkes çözüme yönelik görüş ve önerilerini söyledi.

Yalnızca fikir ayrılığı olan ve A.Ü Veteriner Fakültesinin uzmanlık yönetmeliğine yıllardır devam eden karşı tavrından yapılan tartışmalar sonucu vazgeçti.

Toplantıda öne çıkan sorunların başında kamuda çalışanların ücret iyileştirilmesine ilişkin yasa taslağındaki yanlışın düzeltilmesi, uzmanlık yönetmeliğinin yürürlüğe konulması, Bakanlık taşra teşkilatında gerekli istihdamın sağlanması, 6343 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin Büyük Kongrede kabul edilecek şekliyle yasalaşmasının temini yer aldı.

Mutabakat içerisinde herkes üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Sayın Bakan kamuda çalışanlarla ilgili yasa taslağındaki yanlışlığın düzeltileceğini, hatta daha da iyileştirmeler yapılacağını, uzmanlık yönetmeliği ile ilgili konunun geçmişini tüm detayları ile bildiğini ve Bakanlık olarak yapılması gereken ne ise tümüyle yerine getirileceğini, istihdam konusunda alınan 500 kişiye ilave 1000 kişinin daha alınacağını, 6343 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin takipçisi olacaklarını söyledi. Toplantıya katılan sayın (iki iktidar bir muhalefet) milletvekilleri de konuların sahibi ve takipçisi olacaklarını taahhüt ettiler.

Toplantıdan bu yana bir yıl geçti.

Yapılacak işlerin tüm detayı, yasal düzenlemelerle ilgili tüm taslak ve öneriler Bakanlığa sunuldu. Uzmanlık yönetmelik taslağının güncellenmesi sağlandı, 6343 sayılı yasada yapılacak değişiklikler Büyük Kongrece kabul edilerek Bakanlığa sunuldu....

Aradan geçen bir yılda TVHB Merkez Konseyi değişti. Yetki, çözüm ve karar noktasında bulunanların taahhüt ettiği konular içerisinde yerine getirilen ne oldu?

TBMM çalışma süresinin oldukça kısaldığı süreçte hataların telafi edileceği umuduyla...  16.02.2007

Dr. Mustafa Altuntaş

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved