Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Geleceğe Yatırım!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Genel Başkanlığını yürüttüğüm 2004 yılında, yönetim olarak bir proje başlatmıştık. Geleceğe Yatırım..

 Projenin amacı, Üniversite seçme ve yerleştirme sınavında üst %10 başarı diliminde bulunan öğrencilerin veteriner fakültelerini tercih etmeleri için teşvik etmekti. Meslekte kalitenin sağlanması ve sürdürülebilir olması için önemli faktörlerinden birisi olarak bu proje düşünülmüştü. Geçmişte veteriner fakültelerinin ilk %5 lik dilimden öğrenci almalarındaki en önemli faktörün, Tarım Bakanlığınca verilen burs ve iş garantisi olduğu  önemli bir gerçektir.

Başlattığımız, ancak kısa süre sonra oluşan yönetim değişikliği nedeniyle takip edemediğimiz bu projeyi tekrar meslek kamu oyuna getirmenin faydalı olacağını umuyoruz. Bu projeyi meslek kamu oyuna sunarken TürkVet olarak harekete geçilmesi ve desteğin sağlanması konusunda gerekli çabayı harcayacağız. Diğer grupların da bu projeye destek çıkacağını düşünmekte ve arzu etmekteyiz.

 Her halükarda projenin hedefine ulaşabilmesi, başta meslek örgütümüzün tüm organları olmak üzere, mesleki vakıf, derneklerimiz ile Dekanlarımız  ve öğretim üyelerimizin, mesleki kurumlarımızın, meslek kamuoyumuzun projeyi kabullenmesi ve sahiplenmesine bağlı olduğu bir gerçektir.

Projeyi başlattığımız 2004 yılında kurum ve kuruluşlara yazılan yazıları aşağıda bilginize sunuyorum.(yazılar için tıklayınız)

Tüm gruplara, mesleki örgüt ve kuruluşlara, veteriner hekimlerden hizmet alan tüm kuruluş yetkililerine çağrımızı yapıyoruz.

Geleceğe yatırım yapar mısınız? Geleceğe sizin de katkınız olur mu?

Kaliteli bir gelecek için...11 Ocak 2008

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

TürkVet

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved