Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

İki Yıl GEÇTİ, Mahkeme Kadıya Mülk Olmuyor!

Bir yıl önceki yazdıklarımız şöyleydi;

“Bir Yıl Geçti...

Tarih: 17 Şubat 2006

Ankara Dedeman Otelde "Mesleki Sorunlar; Çözüm Stratejileri ve Yolları" Zirve Toplantısı yapıldı.

TVHB  41.dönem Merkez Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda gündeme alınacak problemler için Oda Başkanlıklarının görüşleri alınarak 15 maddelik bir öncelikli liste oluşturuldu.

Toplantıya Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı, Veteriner hekim milletvekilleri, Bakanlık üst düzey veteriner hekim bürokratları, , Veteriner Fakültelerinin Dekanları, Vakıf, Dernek ve Mesleki ihtisas derneklerinin Başkanları, Diğer Bakanlıklarda ve kurumlardaki üst düzey bürokratlar davet edildi.

Mesleki sorunların çözüm noktasında yetkiye sahip herkesin davetli olduğu toplantı 35 kadar katılımla yapıldı.

Herkes çözüme yönelik görüş ve önerilerini söyledi.

Yalnızca fikir ayrılığı olan ve A.Ü Veteriner Fakültesinin uzmanlık yönetmeliğine yıllardır devam eden karşı tavrından yapılan tartışmalar sonucu vazgeçti.

Toplantıda öne çıkan sorunların başında kamuda çalışanların ücret iyileştirilmesine ilişkin yasa taslağındaki yanlışın düzeltilmesi, uzmanlık yönetmeliğinin yürürlüğe konulması, Bakanlık taşra teşkilatında gerekli istihdamın sağlanması, 6343 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin Büyük Kongrede kabul edilecek şekliyle yasalaşmasının temini yer aldı.

Mutabakat içerisinde herkes üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Sayın Bakan kamuda çalışanlarla ilgili yasa taslağındaki yanlışlığın düzeltileceğini, hatta daha da iyileştirmeler yapılacağını, uzmanlık yönetmeliği ile ilgili konunun geçmişini tüm detayları ile bildiğini ve Bakanlık olarak yapılması gereken ne ise tümüyle yerine getirileceğini, istihdam konusunda alınan 500 kişiye ilave 1000 kişinin daha alınacağını, 6343 sayılı yasada yapılacak değişikliklerin takipçisi olacaklarını söyledi. Toplantıya katılan sayın (iki iktidar bir muhalefet) milletvekilleri de konuların sahibi ve takipçisi olacaklarını taahhüt ettiler.

Toplantıdan bu yana bir yıl geçti.

Yapılacak işlerin tüm detayı, yasal düzenlemelerle ilgili tüm taslak ve öneriler Bakanlığa sunuldu. Uzmanlık yönetmelik taslağının güncellenmesi sağlandı, 6343 sayılı yasada yapılacak değişiklikler Büyük Kongrece kabul edilerek Bakanlığa sunuldu....

Aradan geçen bir yılda TVHB Merkez Konseyi değişti. Yetki, çözüm ve karar noktasında bulunanların taahhüt ettiği konular içerisinde yerine getirilen ne oldu?

TBMM çalışma süresinin oldukça kısaldığı süreçte hataların telafi edileceği umuduyla... 16.02.2007” http://www.turkvet.biz/biryilgecti.htm

  ..............................

Şimdi iki yıl geçti.

 Ne değişmiş, birlikte değerlendirelim;

Oda Başkanlarının bir kısmı değişmiş,

Merkez Konseyi değişmiş,

Yeni odalar kurulmuş, odaların sayısı artmış, veteriner hekimlerin sayısı çok daha fazla artmış,

Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcısı, bazı daire başkanları değişmiş,

TÜGEM, TAGEM Genel Müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Başkanı birkaç defa değişmiş,

Veteriner Fakültesi Dekanlarından bazıları değişmiş,

TBMM değişmiş, Cumhurbaşkanı değişmiş, TBMM Başkanı değişmiş. Toplantıda destek sözü veren ve mecliste bulunan beş milletvekilinin üçü tekrar parlamentoya girememiş.

 TBMM’deki 4 veteriner hekimden iktidar partisinden biri Tarım Bakanı, biri Tarım Komisyonu başkan yardımcısı, iki ayrı muhalefet partisinden iki si de Tarım komisyonu üyesi olmuş.

Bir seri toplantılar yapılmış, değerlendirmelerde ve ziyaretlerde bulunulmuş, elbirliği ile uluslararası organizasyonlar yapılmış,

Toplantıda mutabakat sağlanan uzmanlık yönetmeliğindeki “veteriner hekimlikte uzmanlık” yaklaşımı değişmiş. Toplantıda ikna olan muhalif,  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanının karşı tezi, mutabakatın yerine geçmiş, öne çıkmış. Veteriner hekimlikte uzmanlık yerine, not ortalaması tutmayan kişilerin doktora yapabilmesi için uydurulan ve yapılan master science, bilim uzmanlığının veteriner hekimlikte uzmanlık olarak geçerli kılınması öngörülmüş, buna göre yönetmelik taslağı yeniden hazırlanmış.  Yönetmeliği çıkartılamayan ve engellenen veteriner hekimlikte uzmanlığın da anlamı ortadan kaldırılmış!

TVHB Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe konulmuş. Ankara Odasının açtığı dava ile bazı maddeleri iptal edilmiş, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin  kendi odaları üzerinde denetim yetkisinin olmayacağı, denetim yetkisinin Tarım Bakanlığında olduğu konusunda Danıştay içtihatı oluşturulmuş, bunu başaranlar  da meslek  örgütlerinde demokrasi ve örgüt bağımsızlığının havarileri kesilmiş.

Yeni kanun taslakları için yeni ümitler verilmiş. Toplantıda söz verilen, taahhüt edilen hiçbir şey yerine getirilmemiş.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek veteriner hekim Tarım Bakanı değişmemiş, görevde...

Veteriner hekimler ilk ve tek toplu gösteri eyleminde bulunmuş.

Veteriner hekimler, çalıştıkları sektör göçse de, Bakanlık kadrolarında her gün azalan sayıları ile, her yeni günde ortaya çıkan yeni problemlerle kahramanca mücadeleye devam ediyor.

 Dertler, sıkıntılar katlanarak artıyor.

Yeni umutlarla, yeni vaatlerle nereye kadar?

Mahkeme kadıya mülk olmuyor....

17.02.2008

Dr. Mustafa Altuntaş

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved