Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Ruhsatsız Veteriner İlacı Satış Yerleri Tamimi ve Yasa Yorumu

"Hayvan Hastanelerinin ilaç satışının yasal dayanağı var mı?"

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, gecikmeli de olsa önemli bir konuda Valiliklere gönderdiği genelge ile ruhsatsız veteriner ilaçlarının denetimini ve gereğinin yapılmasını istedi. Bu önemli ve olumlu bir gelişmedir.

Bu olumlu gelişmenin yanında genelgenin gereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak bir yığın endişe, meslek camiası tarafından taşınmaktadır. Çünkü, ruhsatsız veteriner ilaçlarının satışında muhtelif bölgelerde mülki idare ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürleri konunun aktörleri arasında olmuşlardır. Yani yasaları uygulayacak olan mevkilerde bulunanlar, mevzuat ihlalinin koruyucusu konumunda olmuşlardır. Bu bazı yerlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği, bazı yerlerde Damızlı Birliği veya başka bir örgüt aracılığı ve hamiliği ile yapılmıştır. Bu sıkıntıların tamamen kalktığını söylemek ne düzeyde doğrudur ki bu genelge netice sağlasın.

Diğer bir handikap ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra birimlerinde bu denetimi yapabilecek yetki ve sorumlulukta personel nicel ve nitelik olarak ne düzeydedir? Bu yasal görevleri yerine getirecek yeterlik söz konusu mudur?

Genelgenin içeriğinde bir başka konu da veteriner ilaçlarının satılabileceği yerler olarak sıralanan "Eczaneler, veteriner muayenehaneleri, veteriner poliklinikleri ve hayvan hastaneleri" olarak sıralanmaktadır. Bu satış yerlerinin satış yetkilerine esas teşkil eden mevzuat genelgede sıralanmıştır. Ancak, eczaneler dışındaki satış yerlerinin yasal dayanağı " 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 11. Maddesi" dir. Genelgede de yazıldığı gibi bu madde; “Hayvan sağlığında kullanılan ilaç ve müstahzarların serbest veteriner hekimlerin muayenehanelerinde ve kliniklerinde bulundurmaları, taşımaları ve satmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine ve kontrolüne tabidir” şeklindedir. Bu maddeye göre hayvan Hastanelerinin bu madde kapsamı içerisinde ilaç satma yetkisi bulunmamaktadır. Hayvan hastanelerinin konumu her yönüyle Serbest veteriner hekimlerin muayenehane ve kliniklerden ayrı bir yapı ve statüye sahiptir. Satış yetkisi sadece serbest veteriner hekimlerin muayenehane ve kliniklerine verilmiş olup hayvan hastaneleri için böyle bir yetki söz konusu değildir. Hastanelerin sahibi veteriner hekim olmayan özel ve tüzel kişiler olabilir ve kurumsal kimliğe sahiptirler. Hayvan hastanelerinde ilaç satışı ancak  hastane bünyesinde açılacak Eczanede ve eczacı istihdamı ile mümkün olabilir. Aksi halde Hayvan hastanelerinde ilaç satışı da yasal değildir ve bu genelge bu içeriği ile mevzuata aykırıdır.

Bu yorum bazı meslek mensuplarımız tarafından olumsuz ve meslek aleyhine olarak değerlendirilebilir. Ancak, objektif ve geniş boyutlu değerlendirildiğinde hastanelerin  ilaç satışının getireceği problemlerin daha iyi anlaşılacağını umarız. Bazı örgütlerin sadece ilaç satmak önceliği ile hayvan hastanesi açtıklarını ve açma gayretinde olduklarının bilinmesi ve göz ardı edilmemesi gerekir. Her şeyin ötesinde hayvan hastanelerinin ilaç satışının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bunu Bakanlık ilgili ve yetkililerinin de doğru algılaması, meslek mensuplarının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu günün küçük menfaatlerinin, gelecekte büyük problemlere neden olabileceğinin unutulmaması dileğiyle...14.06.2007

Dr Mustafa ALTUNTAŞ
TürkVet

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved