Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Çözemediğimiz sorunlar için, paradigma (zihin haritası) değiştirmenin gerekliliği!

“Karşılaştığınız sorunları, o sorunları yarattığınız düşünce düzleminde kalarak çözemezsiniz.

Çoğumuzun zaman zaman yaptığı gibi, "sorunların içinde kaybolmak" yerine, paradigma değiştirmeyi başarıp, sorunlara farklı biçimde yaklaşabilenler, o sorunu aşma şansını da yakalıyorlar.

Zaten sorunlarımızı dostlarımızla paylaşmamızın nedenlerinden biri de, farklı bir bakışın, bize farklı davranabilme kapısı aralama ihtimali değil midir?

Çözümsüz gibi gördüğünüz sorunlar konusunda paradigma değiştirmenin önemi çok büyüktür.

Aslında hayatımızı, başarımızı, mutluluğumuz belirleyen bizim kendi davranışlarımızdır.

Başımıza gelen her şeyle onlara verdiğimiz tepki ve yanıt arasında geniş bir hareket alanı vardır..."

Einstein‘ın söylediği bu söz sosyolojik olgularda geçerli olabilir,peki ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında uygulanabilirliği,mesleğimiz ile ilgili sorunların çözümünde geçerliliği? Tartışılmalı, denenmelidir.

   Yol haritası, yol haritası denildi duruldu; yol haritası çizebildik mi? Düşünenlerimiz, düşüncelerini ifade edebilenlerimiz yazdı, çizdi; sadece hak vermekle yetinildi, belki bir kaç meslektaşımız takdir duygularını bir kaç satırla bildirdiler. Ortak payda, asgari müşterekimiz ise üzerinde uzlaşma, birlikten kuvvet doğar, dayanışma düşünceleri ne kadar gelişti?

Ortaya atılan düşünceler, belli akımlar üzerinde ittifak sağlanabilirliği olan her birimizin bildiği;

- Avrupa Birliğinde Veteriner Hekimlik ve uygulamaları,

- Tek Tıp Tek Sağlık kavramı ve

- Hekimliğin ön plana çıkarılması

Sn. Prof. Dr. Zafer Karaer Hocamız dan yazısından bir bölüm:

“Bu yüzden Veteriner Hekimlik mesleği daha fazla yıpranmadan, yıpratılmadan; her türlü kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile fakülteler olarak mesleğe sahip çıkalım!

Yoksa! Bu şekilde devam ederse, ortada sahip çıkılacak meslek kalmayabilir!

Bunun için bugüne nasıl gelindiğindeki yapılan işlerin tersi uygulanarak kötü gidiş durdurulabilir.

Dönüş noktasında, önce Veteriner mi?? Hekim mi??, ya da Veteriner Hekim mi??

Olunduğuna karar verilmeli ve ona göre haklar savunulmalıdır.

Deve kuşu gibi deve ve kuş aralığında kalınmamalıdır.

Eğer meslekte iade-i itibar isteniyorsa, “hekimlik” ön plana çıkarılmalıdır.

Zaten birçok kamu kuruluşunda diğer hekimlerle bir arada çalışılmaktadır;

buradaki hekimlik haklarından yararlanmaları yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Yine kamuda kendi mesleki planlarını hem günlük, hem de ileriye yönelik olarak kendileri yapmalıdırlar.

 Hocamız 23.10.2010 Tarihli yazısında sorunların tespitini yaparak çözüm önerilerini sıralamış, hocamıza katılmakla birlikte dünyadaki, uluslararası düzlemde Veteriner Hekimliği izlemeye çalışan meslektaşlarınızdan birisi olarak tespitlerimi sıralamak istiyorum;

- Veteriner Hekimliği örgütlerinin mesleki saygınlığın sürdürebilirliği için gündeme getirdikleri

   ‘Tek Sağlık‘ kavramı  gibi  yeni uygulamalar.

- Meslektaşlar ve kamuoyundaki farkındalığı artırmak için düzenledikleri poster hazırlama, karikatür ve fotoğraf yarışmaları.

- Meslektaşlardaki aidiyet bilincini geliştirmeye yönelik gerek hizmet içi eğitim uygulamaları gerekse sosyal  etkinlikler.

Bunları izleyerek edindiğim çıkarım, demek ki benzer kaygılar dünyada da var ya da duygusal düşünceyi bir yana bırakarak; sürdürülebilir mesleki kalkınma, saygınlık için, toplum sağlığı için bu yönlü bilime dayalı stratejiler planlanıyor, benimseniyor ve en önemlisi uygulanıyor!

Evet uygulanıyor, vurgulamak adına bir kez daha yazıyorum hem de büyük harflerle UYGULANIYOR.

Bizde ise bilindiği gibi güzel başlanılır, başlangıcı çok iyi planlanır sonrası? Bildiğiniz gibi.

AB Veteriner Hekimliği uygulamalarından, ‘ Hastalık odakların tespiti, hastalık etkenlerinin izlenmesi ve erken uyarı sistemi, eradikasyon programlarının yapılması ve sonuçlandırılmaları hocamızın da söylediği gibi  Veteriner Hekimliğimizin çıkış noktası olacaktır.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

 Saygılarımla

M. Hakan Boyar
Veteriner Hekim
İzmir                                     

 

Güncel
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved