Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Resmi Veteriner Hekim Hizmetini İhale Etmek?

Bakanlık İl Müdürlükleri, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ihalesine çıkmış,İhale şartnamesi yayınlamışlar.

Bu ihaleyi yaparken, akıl, bilgi ve mantık nereye gitmiş, anlam vermekte zorluk çekiyoruz.

Nedir yetkilendirilmiş veteriner hekim, ne iş yapar, ihale edilen nedir?

5996 sayılı yasada;

Madde; 3/ 81) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi ifade eder olarak tanımlanmış.

Açık ve net olarak diyor ki yasa, resmi veteriner hekimlerin yapmaları gereken bazı görevleri yürütmek için, resmi veteriner hekim yetki ve sorumluluğu verilen,   Bakanlık personeli olmayan veteriner hekimlerdir.

Ölçüsü de Bakanlık tarafından yetki verilmiş olması.

Bakanlık tarafından yapılan ihaleyi kazanan kişiler değil.

Avrupa'da ve Amerika'da yıllardır yapılan bir uygulama.

Nasıl yapıldığı, nasıl uygulandığının örnekleri olan bir uygulama.

İhale edilmek gibi bir uygulama yok.

Nasıl yapılıyor?

İş tanımı yapılıyor,

Bu görevi üstlenmek için gerekli şartlar belirleniyor.

Bu şartlara uyan veteriner hekimler, tanımlanan görevler için yetkilendiriliyor.

Yetkilendirilen veteriner hekimlerin yaptıkları hizmete karşılık ücretleri Bakanlık tarafından ödeniyor. Denetim yaptığı kuruluşlarla herhangi bir menfaat ilişiği bulunmuyor.

Denetim görevi yapacak veteriner hekimlerin sahip olması gereken şartlar tanımlandığında bazı eğitimleri alması zorunlu görülüyor. Eğitim alması yeterli olmadığı gibi aldığı eğitim ve görev yapacağı hizmet alanı ile ilgili bir sınavlarda da başarılı olması gerekiyor.

Bu sadece veteriner hekimlere özgü bir durum değil, ama bizim konumuz veteriner hekimler.

Diğer bir ifade ile sadece yetkilendirilmiş veteriner hekimler değil, resmi veteriner hekim görevini yürütecek olanlar da denetim alanları ile ilgili eğitimleri alması ve sınavlardan geçmesi gerekir.

Diploma ve Bakanlık mensubu olmak yeterli olmak anlamına gelmiyor.

On yılı aşkın zamandır resmi veteriner hekim ve yetkilendirilmiş veteriner hekim konularıyla ilgili defalarca bilgi paylaşımı yaptık.

Mantık ihale olunca, her şeyi ihale edilir oldu.

Sun'i tohumlama ihale edildi,

Küpeleme ihale edildi,

Kayıt sistemi ihale edildi,

Aşılamalar ihale edildi.

...

Birileri para kazandı.

İşlerin sağlıklı yürüdüğünü söyleyeni bilen var mı?

İhale edilen işlerin sonuçları belli, her birinde işgüzarlık kırıla gitti, gitmeye de devam ediyor.

Veteriner hekimlik, mühendislik değildir. Yaptığı işle ilgili topluma ve ülkeye karşı mesleki sorumlulukları vardır, verilen işi yapmış olmak, mesleki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Bakanlığın kendi mevzuatlarına aykırı olarak Damızlık Birliklerine suni tohumlama ve ıslah hizmetinin ihale edilmesinin getirdiği sonuç;Yüksek tohumlama rakamları. Başarı öyküsü görünüyor.

Ama suni tohumlama koçanının Birlik Başkanının masasında olduğu, destekleme almak için tosunların aştığı ineklere suni tohumlama belgesi düzenlendiği herkesin ağzında sakız olmuş, bunu yapmayan Birlik Başkanına iyi gözle bakılmıyor.

Yapılması gereken;zor bir iş mi?

Bakanlık, yetişemediği ama uluslararası sorumlulukları gereği yerine getirmek zorunda olduğu veteriner hizmetleri için, serbest veteriner hekimlerin hizmetinden yararlanmak istediği konuları belirler, işi tanımlar.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğini davet eder, bu hizmetlerin serbest veteriner hekimler tarafından yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda mutabakat sağlar, gereken konuları protokole bağlar.

Belirlenen usul ve esasları açıklar, mevzuat haline getirir, keyfi ve kişiye bağlı uygulamaları devre dışı bırakır. Bu hizmetlere talip olanlardan gerekli şartlara uyanları, ihtiyaç görülen hizmetler için yetkilendirir ve görevlendirir. Oto kontrol ve denetim sistemini kurar.

En liberal ülke olarak tanımlanan ABD de bile bu yapılabiliyorsa, bu ülkede neden yapılmaz?

Bazı işler yapılırken amaç üzüm yemek mi, başka bir şey mi?

Bakanlık bürokrasisi ve yetkili makamları bu işlerden mi habersiz, Dünyadan mı habersiz? Yoksa bizlerin bilmediği şeyler mi var, farklı niyetler mi var?

5996 sayılı yasa, başka yerlerde mi hazırlandı, hazırlanırken mantığı üzerinde hiç mi yorum yapılmadı?

Bu ülkede gıda güvencesi ve gıda güvenliği her geçen gün daha da olumsuzlaşıyor!

Neden diye sormak bile anlamsız geliyor artık.

Yanlışta ısrar niye!..

Biz neleri tartışıyoruz!...

30.05.2013

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved