Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

İlk Yılında TVHB Yönetmeliği ve Uygulamaları!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinden bu yana bir yıl geçti. Yönetmelik uzun çalışma ve tartışma süreci sonrasında 26 Şubat 2006 tarihinde yapılan TVHB Olağanüstü Büyük Kongresinde yapılan değişikliklerle kabul edildi. Gerekli prosedürleri tamamlanılarak 13 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR 6343 SAYILI KANUN'un uygulanmasına ilişkin hususları, yani veteriner hekimlerin meslek icrasında uyması gereken hususlar ile meslek örgütünün çalışmasını düzenlemektedir.

Yönetmelik, yayınlanmasının ardından, 6343 sayılı yasa ve TVHB yönergeleri ile birlikte 41.Dönem Merkez Konseyi'nce kitap haline getirilerek,  Pfizer'in katkılarıyla çok sayıda basılmış ve meslek mensuplarına dağıtımı yapılmıştı.

Yürürlüğe girmesinden bu güne ne değişti?  Yönetmeliğin uygulayıcısı TVHB Merkez Konseyi ve Oda yönetimleri yönetmeliği ne düzeyde uyguluyor? Meslek mensupları yönetmelik içeriği ile ne derece ilgili? Yönetmeliğin getirdiği şartlara ne düzeyde uyulmaktadır? Çeşitli platformlarda tartışılan ve çözümü istenen konulara mevzuat mı yeterli gelmiyor? Yoksa mevzuatın gereği uygulanmadığından mı problem yaşanıyor?

Yönetmeliğin Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından açılan dava sonucu iptal edilen maddeleri neleri içeriyordu? Daha önceki yönetmeliklerde bu maddelerin karşılığı nasıldı? Neden dava açıldı? Sonucu ne oldu? İptal edilen maddelerin sonunda meslek örgütü ve meslek camiası ne kazandı? Neler kaybetti? Bu konular neden tartışılmadı

Mesleki yasaların yetersizliğini ortaya konan açıklamaların amacı ne idi? Yetersizlikten kastedilen yasanın hangi maddeleri idi? Veteriner hekimlerin yetkilerini kısıtlayan 6343 sayılı yasanın hangi maddesidir? Problem mevzuatın yetersizliğinde mi? Mevzuatın bilinmemesinden mi? Başta veteriner hekimler, meslek örgütü organları olmak üzere kamu yönetiminin mevzuatı uygulamamasından mı kaynaklanıyor?

Mesleğin problemlerini ve çözüm önerilerini değerlendirirken her şeyden önce bu hususların irdelenmesi gerektiğini ve samimi, doğru cevaplarının bulunması gerektiğini düşünmekteyiz.

Önümüzdeki günlerde bu hususları ele alıp bölüm bölüm irdelemeyi düşünmekteyiz. Bu sürece meslek mensuplarımızın ilgisi ve katkısı netice açısından önemli olacaktır.

Meslekte kaliteyi sağlamak için ne yapmak gerekiyor? Çuvaldızı başkalarına batırırken iğnenin ucunu kendimize dokundurabiliyor muyuz? Meslekte yaşanan problemlerin kadarı, her noktadaki veteriner hekimlerden, ne kadarı meslek dışı faktörlerden kaynaklanıyor?  Bunun analizini ne kadar yapabiliyoruz?

Bu analizleri yapmadan problemlere ne kadar sağlıklı çözüm üretilebilir? Çözüm yerine telafisi zor daha başka problemlerin ortaya çıkmasına neden olunabilir mi? Sebep- sonuç ilişkisini ne düzeyde değerlendirebiliyoruz. Hep başkalarını suçlayarak varacağımız nokta neresidir? Çözümü hep başkalarında aramak ne sağlar?

 Bakın Voltaire ne güzel söylemiş;

“Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.”  

25.09.2007

Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
TürkVet

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved