Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar
 
Veteriner İlaçlarının Petshop ve Hayvan Hastanelerinde Satışı Kabul Edilemez!

Veteriner ilaçlarının petshoplarda, şartları ne olursa olsun, satışı kabul edilebilir bir durum değildir. Antibiyotik her zaman antibiyotiktir, beşerisi de büyükbaş hayvan için de, pet içinde aynı anlamı ifade eder. Antiparaziter ilaçlar yada diğer ilaçlar da farklı değildir. Yem ve premiks dışında ilaç kabul edilen her maddenin kuralları aynı olmak zorundadır.

Dün zirai ilaçlar her tarafta satılırken, bugün, ziraat mühendisi reçetesi ile yalnızca zirai ilaç satış yerlerinde satılabilir hale gelindiği bir ortam sağlanmıştır. Veteriner ilaçları yasal olarak eczane ve serbest veteriner hekim muayenehaneleri dışında satılamazken, petshoplarda ilaç satışına imkan verilmesinin hiç bir gerekçesi olamaz. Dünya'yı tersine çevirmeye çalışmak anlamına gelir. Çiçekçilerde, çiçeklerde kullanılan insektisit v.b bir ilacı bulma veya alma imkanınız var mı? Bunun olmadığı yerde petshoplarda ilaç satışı kabul edilebilir değildir. Çiçekçide zirai ilaç satılabilse dahi petshoplarda ilaç satılamaz. Petshoplarda ilaç satışının kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır.

Daha önemli olan bir konu ise hayvan hastanelerinin ilaç satışına imkan sağlanmasıdır.

Hayvan ıslah kanunu sadece serbest veteriner hekimlere ilaç satma imkanı vermesine rağmen Bakanlık genelgelerinde yasaya aykırı olarak hastanelerde de ilaç satışına imkan  verilmişti.(bakınız: http://www.turkvet.biz/yorumlar/ilac_satis_tamimi.htm , http://mustafa_altuntas.herkez.com/15420.htm ) Şimdi, yeni taslak ile bu fiili durum yasal hale getirilmektedir.

Hayvan hastaneleri veteriner muayenehane ve polikliniklerinden farklı olarak veteriner hekim olmayan kişi ve tüzel kişilerin kurabildiği veteriner sağlık kurumlarıdır. Bu kurumlarda ancak hastanede kullanılan ilaçların bulundurulmasına ve protokol defterinde işlenmek üzere kendi ecza dolabından kullanımına izin verilebilir. Tedavi gören hayvanların, hastane dışında kullanacakları ilaçların satışı dahi kabul edilebilir bir durum değildir.

Aksi halde yakın zaman içerisinde petshop sahipleri, hayvancılıkla ilgili çeşitli kişi ve kuruluşlar ilaç satma amacını kamufle etmek için hastane açmaya başlayacaklardır. Şimdi hoş görünen, bazı meslek mensuplarının hoşuna giden bu durum mesleğin en önemli çıkmazlarından birisi olacaktır.

İşin en kötü yanı ise bu durum Bakanlıktaki meslek mensuplarının hazırladığı taslakta yer almıştır. Hiç bir meslek mensubu veya örgütü de bu konuda bir hassasiyet ortaya koymuş değildir. Şimdi bu durumu savunanlar ve kabul edenler yarın yaşanacak problemler karşısında nasıl bir tavır gösterecekler? Gerçekten merak konusudur. Bugün kendi elimizle yaptığımızın karşılığında, yarın kimin söz söyleme hakkı olacaktır.

Petshoplarda ve hayvan hastanelerinde veteriner ilaçlarının satışına imkan verilmesinin kanaatimizce kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Bakanlık bürokrasisi, meslek örgütü, meslek mensubu sayın siyasilerimiz ve Sayın Bakanımız, geleceğin bataklığı olacak bu iki noktada ilaç satışına imkan verecek yasa tasarısında, gerekli düzeltmenin yapılması için gereğini yapmak zorundadırlar.

İlaç, her zaman ilaçtır. Hekim ve eczacı dışında kimsenin tasarrufuna bırakılamaz, rant aracı haline getirilemez. 18.04.2010 

Dr. Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
TürkVet

 

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved