Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKİYM)

DEKİYM nedir?

Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde 11.10.2010 tarih ve 27726 Sayılı Resmî Gazete’de yönetmeliği yayınlanarak kurulmuş olan “Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kısa adıdır.

Hangi Amaçla Kuruldu?

Merkez yönetmeliğinin 5. maddesinde merkezin amacı özetlenmiştir;

Uluslararası ve ulusal sözleşmelerle koruma altına alınan Hatay kumsallarındaki deniz kaplumbağalarını koruma, muayene, ilk yardım, cerrahi müdahale, tedavi ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak; deniz kaplumbağalarında ilk yardım, tedavi ve kurtarma faaliyeti yürüten diğer üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum, kuruluş, merkez ve derneklerle işbirliği sağlayarak ortak faaliyetler üretilmesi için çalışmalar yapmak ve deniz kaplumbağalarının korunması konusunda yapılan çalışmalarla Hatay bölgesinin turizmine katkıda bulunmaktır.

Deniz Kaplumbağalarını Tanıyalım

Deniz kaplumbağaları dinazorların yaşadığı devirde deniz ortamına geçmiş dev kara kaplumbağalarıdır. Dinazorlar ve dev kara kaplumbağaları tamamen yok olmuşlardır; bugün ancak müzelerde fosillerini görebilmekteyiz.

Bugün dünyada yaşayan 8 deniz kaplumbağası türünden 5’i Akdeniz’de mevcuttur. Bunlardan 3 tür (Dermochelys coriacea, Lepidochelys kempii, Eretmochelys imbricata) Akdeniz’i beslenme alanı olarak kullanır, 2 türün ise (Caretta caretta ve Chelonia mydas) yuvalamak için Akdeniz’de ve Türkiye de bulundukları bilinmektedir.

Dünyanın bazı bölgelerinde avlanıp yenilmeleri, kabuklarından takılar yapılması yok olmalarını arttırmaktadır. Ayrıca carettalar trolcü ağlarına yakalanıp su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğulup ölüyor. Kimi yörelerde kaplumbağa kanının bazı hastalıklara iyi geldiği inancı yaygınsa da bu anlayış doğru değildir. Ülkemizde yasalar bütün deniz kaplumbağalarını koruma altına almış ve kaplumbağa ürünlerinin ticaretini yasaklamıştır.

Bu türler neden önemli?

IUCN (Uluslar arası Doğal Hayatı Koruma Birliği) kriterlerine göre Caretta caretta “vulnerable” (zarar görebilir), Chelonia mydas ise “Endengered” (Nesli tehlikede) statüsündedir. Nesli tehlikede olan bu deniz kaplumbağaları taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler (Bern ve Barselona) ile ulusal düzeyde de koruma altına alınmıştır.

Türkiye’de deniz kaplumbağalarının yuvaladığı 21 önemli kumsal belirlenmiştir. Doğu Akdeniz’deki yuvalama kumsalları arasında önemli bir yer tutan Samandağ kumsalına Chelonia mydas ve Caretta caretta’lar yuvalamaktadır. Akdeniz’de bulunan yaklaşık 300-400 dişi Chelonia mydas kaplumbağalarının yaklaşık %20-25’i yuvalamak için Samandağ kumsallarına gelmektedir.

Hayat Döngüsü

Deniz kaplumbağaları sadece yumurtlamak için kumsala çıkarlar. 2-4 yılda bir yumurta bırakan dişiler, aynı sezonda birden fazla yuva yapabilirler. Yuva yapım genellikle saat 2200 ile 0400 arasındadır. Yuvalama dönemi Mayıs-Eylül ayları arasındadır. Yuva derilikleri Caretta caretta’larda 50-60 cm, Chelonia mydas’larda ise 80-100 cm arasında değişir. Bir yuvaya pinpon topu büyüklüğünde ortalama 70-150 adet yumurta bırakırlar. Tahrip edilmemiş ve bozulmamış yuvalardan 50-65 gün sonra yavrular çıkar. Bu esnada yengeçler, kuşlar, tilki ve köpekler yavrulara zarar verebilir. Sağ kalan yavrular 20-25 yılda üreme olgunluğuna ulaşabilirler. Erişkin carettaların  ağırlığı 40-150 kg’a, C.mydaslar ise 60-300 kg’a kadar ulaşabilir. Caretta’lar yengeç, deniz anası ve diğer deniz canlılarıyla beslenir ve etçildir. C. mydas’lar ise otçuldur ve deniz yosunlarıyla beslenir. 

Işık kirliliği yavru kaplumbağaları deniz yerine karaya yönelterek ölümlere neden oluyor

 

Deniz Kaplumbağalarında İlk Yardım ve Tedavi Faaliyetleri

Yılın her döneminde yaralı kaplumbağalara ilk yardım ve tedavi hizmeti sunulmaktadır. Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve Deniz Kaplumbağalarını Koruma ve Araştırma Topluluğu DEKİYM faaliyetlerine destek olmaktadır.

Yaralı Kaplumbağalarda İlk Yardım ve Tedavi

Mustafa Kemal Üniversitesi DEKİYM’in kurulması ile yaralı ve hasta caretta caretta’nın tedavileri itina ile sürdürülmekte ve felçli hastalarda profesyonel dalgıç rehberliğinde denizde fizik tedavi uygulanmaktadır. Tedavisi tamamlananlar denize bırakılmaktadır. Ayrıca ölü deniz kaplumbağalarında ölüm nedenleri araştırılmaktadır.

DEKİYM bölgesel ve ulusal düzeyde deniz kaplumbağalarının korunması ve tedavi edilmeleri konusunda farkındalık oluşturuluyor ve deniz kaplumbağaları konusunda uzman veteriner hekim yetiştirilmesine katkıda bulunuyor.

Yaralı carettalar için MKÜ DEKİYM seferber oldu

Başına kesici aletle vurularak yaralı halde bulunan C. Caretta’lar uygulanan tedavi sayesinde kurtarıldı (Ulusal Basın: CINE5 TV, Samanyolu, İHA, Sabah, Milliyet vb).

Kafa travmalı bir caretta tedavi sırasında

 

 
 
 
 
Röntgen
muayenesi
 
 
 
 
 
 
 
 
Tedavi Edilen Carettalar
Denize Bırakıldı

 

Yaralanma ve Ölümleri Azaltmak İçin Neler Yapabilirsiniz ?

§  Balık ağlarına takılan yaralı, baygın ve olta hasarlı kaplumbağaları merkeze bildirmek

§  Yavruların yumurtadan çıkma zamanlarında bölgedeki aydınlatmalar kapatılmalı

§  Kumsalda motorlu araçlar ve at arabaları ile dolaşmamak

§  Geceleri kumsalda şezlong vs. bırakmamak

§  Yavruları ele almamak ve evde beslemek üzere götürmemek

§  Yuva işaretlerinin olduğu yerde kumları kazmamak

§  Tedavi ve ilk yardım gerekebilecek yaralı, hasta ve ölü deniz kaplumbağası gördüğünüzde aşağıdaki irtibat telefonlarına bildirmek

Yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmalıyız
 
 
 
 
 
 
 
Caretta caretta havuzda
 tedavi sırasında
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İRTİBAT
Tel:  0326 245 58 45/1512-1537-1541
Fax:0326 245 57 04
Müdür: Doç. Dr. M. Enes ALTUĞ
0535 233 71 55 / enesaltug@gmail.com
Müd Yrd.: Doç. Dr. Yaşar ERGÜN
0532 512 3972 / yasarergun@yahoo.com
Müd Yrd.: Doç. Dr. Cafer T. İŞLER
0505 446 34 39 / cafer_isler@hotmail.com

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved